Boligbirding - status februar

Af Søren Gjaldbæk

Nu, hvor vi nærmer os årets første forårsmåned, har boligbirderne har været i gang et par måneder. 35 af DOF Fyns deltagere indtaster i DOF Basen, og af disse har de 19 registreret 30 eller flere arter, hvilket giver adgang til lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken. Det ser ud til, at med de aretr, der dukker op i læbet af foråret og sommeren, så vil næsten alle passere de 30 arter.
Matrikelaktiviteterne har affødt 1200 indmeldinger til DOF Basen fordelt på 96 arter. Af disse er 17 blot registreret én gang. Det gælder for eksempel Munk, men dens status som eksklusivart skal nok bortfald når foråret slår igennem!

220223munksg

Munk - indtil videre kun set på undertegnedes matrikel. Når æblerne slipper op må den tage sig til atkke med solsikkekerner. Foto: Søren Gjaldbæk.

Jernspurven overvintrer åbenbart i større antal, end undertegnede havde forventet, 14 af boligbirderne har den på listen. Kernebideren er åbenbart ikke ked af at besøge haver - 15 har haft den på besøg. Gæssene lægges der åbenbart mærke til. Grågåsen er taget 23 steder, Bramgås 16 og Blisgås 12. Undertegnede har Grågås til gode, den kommer nok, når der kommer gang i trækket - de to øvrige har jeg haft pendlende over huset et par kilometer fra Odense centrum, de gør højlydt opmærksom på deres tilstedeværelse. Rovfuglene er bedst repræsenteret af Spurvehøg og Musvåge - 24 og 22 matrikler, havde man for 20 år siden fortalt, at der fra 10 og 11 matrikler var set Havørn og Rød Glente, ville folk nok have undladt at høre efter!

220223boligart1

Antal arter for boligbirderne 17. februar. Som det ses er der mange, der har eller nærmer sig 30 arter.

Kigger vi fremad er marts og april månederne, hvor man i forbindelse med forårstrækket kan få arter på listen, som ellers ikke forekommer der. Det gælder for eksempel Sanglærke, Hvid Vipstjert og Løvsanger - de to første skal nappes, når de flyver forbi, Løvsangeren er nattrækker, så om dagen kan man høre og se den synge, inden den gør klar til at tage nattoget. I mit kvarter har man en lille uges tid til den art - sidste år var jeg åbenbart ikke hjemme de dage, hvor den trak igennem.

220223skovsg

Skovskade, i mit kvarter er der mange denne vinter. !! boligbirdere har den på listen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kommer der en østenvindsperiode er der god grund til at kigge efter Traner, dem kan man af og til høre. Rørhøg og Fiskeørn trækker bredt - det er med at kigge op - de siger ikke noget på trækket! Svalerne er der naturligvis også gode chancer med, de fouragerer over større områder, så dem kan man se fra ankomsten og frem til de stempler ud.

220223kvaekersg

Kvækerfinken er set på halvdelen af de 35 deltageres matrikler. Foto Søren Gjaldbæk.

Er man til natlyt kan man få mange uventede og sjove arter med - eksempelvis Pibeand, Krikand, Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Vandrikse, diverse drosler og vadefugle for nu at nævne nogle. Det kræver punkt et, at man kender fuglenes flugtkald - dem kan man finde på Xeno-Canto (og øve sig på), og punkt to, at man ikke er leg for at kede sig - med mindre man står på et fuglemæssigt meget trafikeret sted er der bomstille i 99% af ens lyttetid.

God fornøjelse med de næste måneder.