Boligbirding, status før slutspurten

Boligbirding løber frem til den 30. juni, så der er endnu et par uger til at få de sidste arter skrabet i hus. Har man mange arter, er der næppe meget at gøre godt med - forårstrækket er forbi, men måske kan der arbejdes med vadefuglene; de første er begyndt på efterårstrækket - stille sommernætter på terrassen kan måske give en art eller to. Og så kan der jo altid flyve ”noget sjovt” forbi.

Gærdesmutte - en af boligbirdings seks ”bingoarter”. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi har fået en deltager mere siden sidst, som efter at have tømt notesbogen fra årets første måneder satte sig solidt i toppen. Det er Lars Andersen, der har Lindved Frugtplantage. Som nævnt før er det en konkurrence først og fremmest ”mod sig selv”, hvor mange arter kan jeg få på min matrikel - Lars har sandsynligvis tyve hektar med forskellige biotopstyper og hjemmearbejde; det giver jo flere muligheder end for en udearbejdende med villahave.

Som man kan se af stillingen, er der tre, som har skilt sig ud:

Stillingen den 13. juni kl. 09.41.

I alt er der set 154 arter på de 22 matrikler. Der er seks ”bingoarter” - Ringdue, Gærdesmutte, Rødhals, Solsort, Musvit og Bogfinke - de er set på matriklen af samtlige deltagere. Alle arter set  mellem 16 og 22 af matriklerne ses i listerne til højre, hvor man også kan se en liste med de 19 eksklusivarter - arter, som man har været alene med. Som det fremgår er det ikke helt ligegyldigt, hvor man bor, hvis man vil være med i den disciplin.

Sortklire, en af boligbirdings 19 eksklusivarter, sammen med Krikand, som er registreret fra 7 af de 22 matrikler. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi bringer det endelige resultat, når konkurrencen er slut den 30. juni og ønsker alle god vind.

Tekst: Søren Gjaldbæk.