Boligbirding - status primo maj

Af Søren Gjaldbæk

Vi er nu gået ind i maj, og de fleste har vel bemærket, at mange af vores yngletrækfugle er kommet. Det gælder i hvert fald for de 33 af vores boligbirdere, der indberetter deres observationer til DOF Basen. Det er i skrivende stund - 8. maj - blevet til 2413 indberetninger fordelt på 137 arter, de højest scorende ses i skemaet til højre. Blandt de mere eksklusive kan vi nævne Steppehøg, Lærkefalk, Rovterne, Isfugl, Broget Fluesnapper og Gulirisk. Som det ses på kortet over boligbirdernes placering kunne vi godt bruge lidt flere deltagere fra Vestfyn, Nordfyn og Ærø. Det sker forhåbentligt, når vi den 1. juli tager hul på efterårets boligbirding.

170424boligdiagram

Antal arter for de enkelte boligbirdere.

For at flå den gule førertrøje af Lars Andersen fra Lindved Frugt skal man registrere mere end 90 arter. Der er der nok ikke mange, der bor, så det kan lade sig gøre. De fleste bliver dog overraskede over, hvor mange arter, der rent faktisk kan registreres på deres matrikel, hvis man er lidt opmærksom. Det er netop det fine ved boligbirding, at man bliver ekstra opmærksom på fuglene i ens nærmiljø.

Jeg vil kort kigge på fem arter, der er kommet på listerne siden sidst.

Hvid Vipstjert
På nær 2 februarobservationer er 17 af de 22 fugle, der er på listerne ankommet i perioden fra den 15. marts til den 7. april. Det stemmer fint overens med det normale ankomstmønster. De sidste 3 efternølere blev registreret fra den 21. til den 29. april, til stor glæde for undertegnede - det er en vanskelig art i Hunderupkvarteret i Odense.

170424hvidjd

Hvid Vipstjert. Foto: Jane Ditzel.

Løvsanger
Det er en art, som ikke yngler mange steder, så man skal være på dupperne, når den trækker igennem, hvor den normalt let kan høres synge rundt omkring. Den er registreret af 12 boligbirdere - de fordeler sig med 6 observationer fra 8. april til 15. april og 27. april til 1. maj. Det var to perioder med varmt vejr - også om natten. I de perioder hørte man også mange rastende fugle på trækstederne.

Rødstjert
Femten af deltagerne har den på listen, de 8 mellem 11. og 17. april, derefter en pause til næste varmegennembrud, 5 kom i bogen mellem den 27. april og 1. maj. De sidste to sneg sig ind i mellemperioden.

170424rosfaj

Rødstjert. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Gærdesanger
De første tre boligbirdere fik den på listen den 15. april, i alt er der tretten, som har bogført ”den lille møller”. Den sidste blev den 2. maj, men det er ikke slut endnu.

Landsvale
Digesvalen er kun - indtil videre set af én boligbirder - Bysvalen af 6. Mere synlig i ”by”- og landskabet er Landsvalen, som er set af 17 boligbirdere. Den første den 7. april, den næste den 15. og endelig den tredje den 19. april. Herefter kom hovedfeltet med 14 observationer mellem den 21. og den 29. april. Det passer fint med oplevelser på trækstederne. Der er langt mellem de første observationer, som tit er af enkelte fugle. Mon ikke den kommende tid vil give flere svaler på listerne?

170424landsflj

Landsvale - det er tid til redebyggeri. Foto: Flemming Johansen.

Der er stadig knap et par måneder tilbage af forårsudgaven af boligbirding. I den kommende tid vil mange få Mursejler på listen, og mon ikke også der er nogle som husker at kigge op, når Hvepsevågen trækker de kommende par uger? Nattergal og Gøg kan man måske få at høre, afhængigt af hvor man bor. Endelig strejfer fuglene jo også, så der er mange skud i bøssen endnu. Alle på nær to har de 30 arter, der skal til for at deltage i lodtrækningen om det gavekort på 300 kr. til Naturbutikken, som DOF Fyn er sponsor for. Vi vender tilbage med vinderen, når konkurrencen slutter den 30. juni og ønsker alle god boligbirding.