Boligbirding - tid til slutspurt

Af Søren Gjaldbæk.

Data i dette opslag er boligbirdingsopdateringer frem til den 11. juni.

Som i det mindste 43 DOF Fyn’ere ved er der forårsboligbirding frem til den 30. juni. Her vil vi trække lod om et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken - sponsoreret af DOF Fyn - blandt de deltagere, som har 40 arter eller flere på deres boligbirdingliste. Det er i princippet muligt at hoppe ind i konkurrencen nu, men man skal nok bo på et fuglemæssigt særdeles attraktivt sted, hvis man skal nå op på 40 arter inden månedens udgang. På nuværende tidspunkt er der 30 af de 43 deltagere, som har mere end 40 arter. En del af de 13 med under 40 arter har dog ikke været aktive i lang tid. Er man i nærheden af de 40 er der et par uger til at nå derop.

060321domsg

Som vi har nævnt før, er der mange Dompapper i år - det afspejler sig også i boligbirding, den er set på 38 af de 43 matrikler. Foto: søren Gjaldbæk.

På Fyn er vi tilsyneladende pænt glade for boligbirding, vi er, som det ses af diagrammet til højre, den lokalafdeling, som har flest deltagere. De 43 deltagere indtastede 3182 observationer i DOF Basen, vi har mange deltagere, som kun indrapporterer, når de får en ny art. Vi kan på det punkt ikke holde førstepladsen, i nogle lokalafdelinger er der større tradition for at indtaste boligbirdingsobservationer jævnligt - se diagrammet til højre. Det giver bedre muligheder for at følge de enkelte arter - hvis man indrapporterer f.eks. en Gransanger, er det så en ynglefugl eller en trækgæst?

060321havresv

Hvid Vipstjert er kun meldt fra 55% af matriklerne i år, sidste år optrådte den på 91%. Foto: Sten Vagner.

Vi er den lokalafdeling, som har indberettet flest arter - det er blevet til 186 - ikke mindst i kraft af en enkelt deltager, som bor i Gulstav, som er en trestjernet lokalitet: Søren Bøgelund har ifølge Boligbirding skemaet 133 arter, den sidst indberettede var en Hedehøg, som Søren har som BBF156. 156 vil sikkert række langt på landsplan, så Søren må se at få styr på skemaet! Et hurtigt blik i DOF Basen giver 149 arter indberettet fra matriklen. Sjovt nok har Søren ikke Hvid Vipstjert på listen - det er der 23 andre deltagere, der har, måske er havrevimpen sjælden på de kanter.

060321rdsg

Rødstjerten ankom senere i år, nu er den på plads, dens sang høres mange steder, 55% af boligbirderne har registreret den. Foto: Søren Gjaldbæk.

En af de ting, som boligbirding bruges til er at følge ankomst af de enkelte arter. Kigger vi på Løvsanger og Rødstjert, så kom de på boligbirdernes liste præcis en uge senere i år end sidste år: 4. og 11. april for Løvsangerens vedkommende, 14. og 21. april for Rødstjerten, som begge år blev noteret først af Leif Rasmussen i sommerhusområdet ved Ristinge Strand. Den generelt senere ankomst for en del småfugle skyldes måske vores kolde forår.

060321lvsg

Løvsangerne ser vi desværre mest til på træk - boligbirderne skulle være vakse, da de trak i gennem i slutningen af april og begyndelsen af maj, den er kun registreret på 12 af de 43 matrikler. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kigger vi på de almindeligste arter, er billedet det samme som sidste år - til højre kan vi se de 18 hyppigst indberettede arter i 2020 og 2021. De arter, som mistede plads i ”top18” er ikke rykket langt ned, bortset fra Hvid Vipstjert og Stær, der i år indtil videre kun er meldt fra 55% og 60% af matriklerne.

Som nævnt er der et par uger til at forbedre sit resultat, kig op - der flyver mange fugle rundt, og skulle man være til aften/natlyt er der også muligheder, hvis man sætter sig ud i haven på en stille lun sommeraften - der trækker f.eks. Svale- og Sortklire fortiden. Fuglenes sangaktivitet er også på sit højeste, så måske man kan høre en ny art synge i nærheden.

Som det var tilfældet sidste år fortsætter boligbirding med en efterårssæson - det er i skrivende stund uvist, om DOF Fyn hoster op med endnu et gavekort. Vi vender tilbage om dette og om, hvem der vandt gavekortet, senere.