Byg bolig til Skovhornugler

Hvis du i denne tid skulle løbe tør for hjemmelige sysler, så har du heldigvis DOF Fyns hjemmeside til at sætte dig i sving. Hvad med at lave en rede til Skovhornuglen i din have, den lokale eng eller mose?

IMG 2527En hjemmelavet Skovhormuglerede. Her er reden foret med mos, hvor rodnettet er skåret af, så det hurtigt visner, men andet materiale som fx træuld vil også være velegnet. Foto: Karin Skovrød

Jo, du læste rigtigt. Skovhornugler yngler spredt i det fynske, og oftest er de tæt på engarealer, der byder på gode fourageringsmuligheder, men da de ikke selv bygger rede, så må de låne en aflagt kragerede eller lignende.

For to uger siden - før vi blev hjemsendt - sagde min kære kollega Karin til mig: "Jeg tror, jeg har en Skovhornugle i min have, hvordan kan jeg få den til at yngle hos mig?" Jeg svarede straks, at den jo ofte løste det selv med en gammel kragerede, men jeg kunne huske et Skovhornuglepar, der ynglede i Tryggelev Nor i en gammel brændekurv i 80'erne.

Jeg kastede mig defor straks ud i en research, men allerede dagen efter blev jeg overhalet af Karin, der sagde: "Nu har jeg bestilt en skovhornuglerede fra England, men jeg laver en selv, hvis der går længe, før den kommer frem." Karin ville ikke risikere, at Skovhornuglen pakkede sine sydfrugter før end reden slap igennem både Brexit og Corona-forsendelsesproblemer.

Eksempel på opsat Skovhornuglekurv i Israel.

I England kan man åbenbart få alt til havens fugle - også til Skovhornuglerne. Her markedsføres de som kombineret Skovhornugle- eller Lærkefalkerede (Long-eared Owl/Hobby nest-basket). Det er egenlig bare en flettet kurv. Sådan en kan man købe alle steder, og man kan derfor let lave sin egen og herefter placere den i en passende højde - de engelske anbefalinger siger mindst 4 meter i et nåletræ, hvis det er Skovhornuglen, man satser på. Og højere og lige så gerne i løv, hvis det er til Lærkefalk eller Tårnfalk.

Skovhornugleunge Nu krydser vi fingre for, at Karins arbejde belønnes med Skovhornugleunger hen på sommeren. Foto: Jane Ditzel

Karin endte med at købe en kurv i et byggemarked, som var for dyb, og derefter konstruerede hun en selv en rede i kurven. Ønsker man selv at gå i gang, så skal man sikre sig, at reden måler ca. 45-50 cm i diameter.

God fornøjelse

Tekst: Esben Eriksen