CES mærkning ved Svendborg (7. periode)

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj

30. juni 2022 blev 7. CES ringmærkningsrunde gennemført ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg.

Temperaturen lå på 12 grader ved netåbning kl. 4.10 og steg i løbet af de 6 mærkningstimer til 22 grader. Vinden lå på 1-4 m/s, perfekt vejr til ringmærkning.

Samlet blev 40 fugle fanget hvoraf 28 (70%) var ungfugle (1k) fugle. Af tabellen nedenfor fremgår antal arter og antal individer.

CES 7 Svendborg

Fangsten i 7. periode ligger væsentligt under fangsterne i 2019 (74) og 2020 (89) men er sammenlignelig med 2021 (35).

CES 7 Svendborg grafik

Antal fangede fugle i periode 7 (30/6 – 10/7) som typisk er den periode hvor flest ungfugle optræder.

Specielt er sangere som løvsanger, gransanger, tornsanger, kærsanger, gulbug og munk under niveau.

Forholdet mellem total antal ungfugle og voksne er dog steget fra 2021 til 2022, hvilket kunne indikere en bedre samlet ungeproduktion i 2022.