CES-ringmærkning på Fyn, 2019

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning af de forskellige fuglearters bestandssvingninger. Læs mere om projektet hos Danmarks Ringmærkerforening eller hos EURING.

På Fyn er der pt. nu 3 CES-ringmærkningslokaliteter! Det er:

  • "Lunget". En mose beliggende mellem Ørbæk og Refsvindinge. Michael Højgaard er lokalitetsansvarlig.
  • "Sydfyns Erhvervsforskole", Svendborg. Krat og moseområde. Peter Teglhøj & Michael Bjerregård er lokalitetsansvarlige.
  • "Gudme Sø". Hængesæk mose, med meget sumpet bund. Hans Rytter er lokalitetsansvarlig.

De tre nuværende lokaliteter komplementerer hinanden på bedste vis med hensyn til lokalitetstyper og fuglebestande.

Det er ikke uden en vis stolthed, at Ringmærkergruppen Fyn / Keldsnor Fuglestation nu kan præsentere 2 nye CES-lokaliteter. Det er ofte meget svært at få adgang til en lokalitet, specielt i foråret / forsommeren. Det er heldigvis lykkedes, hvilket vi er meget glade for, idet CES-ringmærking har en meget høj faglig prioritet.

En 4. CES-lokalitet nær Brudager er også på bedding. Vi kan ikke nå at løbe lokaliteten i gang her i 2019, men vil foretage nogle prøvemærkninger, med henblik at blive klar til 2020!

Purung Jernspurv 20190610
Purung Jernspurv. CES-ringmærkning er et godt redskab til måske at finde ud af, hvordan den klarer sig gennem livet! (Foto: Hans Rytter)

Tabellerne herunder opsummerer fangsterne i de 12 perioder hen over sæsonen (primo maj - ultimo august).

Tabellerne opdateres løbende. (Antal fugle: nymærket + aflæst!)

Lunget.

Art 05/5 15/5
25/5
07/6 
16/6 
23/6 
01/7 
8. 
9. 
10.
11.
12.
I alt
Munk 7 6  8  8  4  8  5            
Solsort 6 6  4  2  5  2  2            
Musvit 4 2  3  5 0  6  8            
Bogfinke 3 1  1  1  1 0 0            
Rødhals 3 1  1 0  1  1  1            
Sangdrossel 2 0 0  1  1  3  6            
Halemejse 2 2  5  1  0  0  0            
Rørspurv 2 0 0 0  0  0  0            
Løvsanger 2 0  1 0  0  0  1            
Gransanger 2 1  1  1  1  0  6            
Stor Flagspætte 0 0 0 1 0  0  0            
Blåmejse 2 1  4 0  2  0  1            
Gærdemutte 2 2  1  2  1  6  1            
Havesanger 1 5  4 0  0  1  0            
Jernspurv
0 2  1  4  1  0  1            
Dompap 0 2  1 0  0  1  0            
Rødstjert 0 1  2 0  1  2  0            
Grønirisk 0 1 0 0  0  0  0            
Hvid Vipstjert 0 1  1 0  0  0  0            
Skovspurv 0 1  1 0  0  0  0            
Sumpmejse 0 0  2 0  2  1  1            
Korttået Træløber 0 0 2 0  0  0  0            
Topmejse 0 0 1 0  0  0  0            
Nattergal 0 0 0  3  0  1  2            
Gulbug 0 0 0  1  0  0  0            
Halemejse 0 0 0  0  0  1  3            
Spætmejse 0 0 0 0  0 1  0            
I alt 39 35 48 30 20  34  38            

Af Michael Højgaard Hansen.

7. CES runde gennemført af Hans den 1/7. Dagstotal på 38 fugle, heraf 24 ungfugle!

6. CES runde gennemførte jeg den 23/6 uden problemer med Rådyr i nettene. Jeg håber på, at kunne gennemføre resten af sæsonen uden yderligere problemer med ødelagte net!

Her i 5. CES-runde måtte jeg midtvejs stoppe med mærkningen, da flere rådyr ødelagde 4 net! Måske bliver jeg nødsaget til at springe over en eller flere runder, og/eller stoppe for i år, og genoptage CES-mærkningerne i 2020?

Sydfyns Erhvervsforskole.

Art  %
19/5 30/5 08/6 16/6 26/6 03/7 10/7 9. 10. 11. 12. I alt
Solsort   3  3  1  2  2  3  3          
Tornsanger   13  6  9  4  14  5  20          
Rødhals   2  1  0  1  7  4  3          
Blåmejse   1  2  3  1  4  2  1          
Dompap   3  3  0  5  2  1  3          
Munk   5  2  6  4  16  31  6          
Jernspurv   3  1  1  (1)  2  2  4          
Gransanger   1  3  2  5  9  4  6          
Løvsanger   4  6  7  10  3  1  1          
Havesanger   2  7  3  0  5  1 0          
Gulbug   0  5  7  5  1 0  1          
Gulspurv   0  2  2  0 0  0  4          
Musvit   0  3  3  1  3  9  6          
Fuglekonge   0  1  0  2  0  0  0          
Halemejse   0  1 0  0  0  0  0          
Sumpmejse   0  1  1  1  0  2  1          
Tornirisk
  0 0  6  4  2  3  2          
Kærsanger   0 0 1  6  4  1  0          
Sangdrossel   0 0 1  0  0  2  0          
Gærdesmutte   0 0 1  1  1  2  2          
Gærdesanger   0 0 1  0  0  1  1          
Topmejse   0 0 0  0  2  0  0          
Stillits   0 0 0 0 3  0  0          
Landsvale   0 0 0 0 1  0  1          
Bogfinke   0 0 0 0 1  1  0          
Rødstjert
  0 0 0 0 0 0  2          
Gråsisken   0 0 0 0 0 0 1          
Skovspurv   0 0 0 0 0 0 1          
I alt   37 47 55 53 82 75 68          

Af Michael Bjerregaard og Peter Teglhøj.

8. CES runde blev afviklet onsdag d. 10. juli 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. I alt 68 fugle blev fanget, heraf 6 aflæsninger. 1k fuglene dominerede igen og i dag var det særligt tornsangerungerne der var på banen og de udgjorde knap 40% af de fangede 1k fugle. Nye arter for området blev i dag Rødstjert, Gråsisken og Skovspurv.

7. CES runde blev afviklet onsdag d. 3. juli 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Det blev 1k fuglenes dag – 1k
fuglene udgjorde således 76% af de fangede fugle. Munk havde for alvor fået unger på vingerne i området og blev dagens hyppigst mærkede art. I alt blev der fanget 75 fugle, hvoraf 66 blev mærket og 9 aflæst.

Vi genfangede tornsangeren med belgisk ring, tidligere aflæst på 4. CES runde d. 8. juni 2019 – nu venter vi bare på data om denne fugl.

Tak til Jesper Brinkmann for assistance ved nettene fra vi åbnede nettene kl. 4.15 og lukkede igen 6 timer senere.

6. CES runde blev afviklet onsdag d. 26. juni 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole, i høje temperaturer allerede ved solopgang. Da vi åbnede nettene en halv time før solopgang var temperaturen over 20 grader, og ved lukning efter 6 timers ringmærkning var temperaturen kravlet op på 29 grader.

En varm dag, men med mange aktive fugle. Det blev således 1k fuglenes dag. De udgjorde 63% af de nymærkede fugle. I alt blev der fanget 82 fugle, hvoraf 62 blev mærket og 20 aflæst. Nye arter kom på artslisten, bl.a. topmejse, stillits, bogfinke og landsvale.

5. CES runde blev afviklet i fint vejr søndag d. 16. juni 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole, en dag vi var spændte på hvad ville bringe, ovenpå flere dages kraftigt regnvejr over Sydfyn. Det blev begyndelsen til fangst af udfløjne unger (1k fugle) af flere arter. I alt blev der fanget 53 fugle, hvoraf 43 blev mærket og 9 aflæst. 1 jernspurv der så syg ud blev sat fri uden ringmærkning. Af de mærkede fugle var 16 fugle 1k fugle (gærdesmutte, gransanger, dompap, blåmejse, løvsanger, musvit, tornirisk, sumpmejse, solsort, fuglekonge) resten (27) voksne fugle.

4. CES-runde d. 8/6 ved Sydfyns Erhvervsforskole – Svendborg. Flere arter kom til listen over mærkede fugle i området (sangdrossel, gærdesmutte, gærdesanger, tornirisk). I alt blev der fanget 55 fugle, hvoraf 42 blev ringmærket, 13 aflæst.

En Tornsanger med belgisk ring blev aflæst – svar på hvor og hvornår fuglen blev ringmærket - afventer ZM.

3. CES-runde gennemført Skærtorsdag den 30/5, med i alt 47 fugle fanget. 40 nye fugle ringmærket og 7 aflæsninger. Et meget fint resultat, set i betragtning af, at der endnu ikke er fanget 1K-fugle (unger fra i år).

Vi gennemførte d. 19. maj 2019 vores første prøvemærkning på det nye CES ringmærkningssted i Svendborg. 6 timers arbejde ved nettene gav fangst af i alt 39 fugle, hvoraf 37 blev ringmærket, arts- og om muligt kønsbestemt. Fuglene blev ligeledes vejet, fik målt vingelængde og bestemt fedtscore. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor.

I alt 13 net (100 netmeter) var i brug – de 11 net fangede fugle, mens 2 af nettene ingen fugle gav. Næste prøvemærkning regner vi med at gennemføre en af de
sidste dage i maj og vil tage bestik af en mulig alternativ placering af de sidste net.

Gudme Sø

Art 15/5 18/5 24/5 05/6 16/6 24/6 08/7 16/7 9. 10. 11. 12. I alt
Blåmejse 2 2 0  0 0  0 0  2          
Bogfinke 1 0  1  0 0  0  2 0          
Gransanger 2 3  3  1  5  3  3  2          
Korttået Træløber 2 0  0  0  0  0 0  0          
Musvit 3 2  0  1  0  1  0  3          
Solsort 5 6  2  3  5  1  8  6          
Sumpmejse 1 1  0  0  1  0  0  0          
Gærdesmutte 0 1  1  1  2  2  1  1          
Jernspurv 0 3  0  0  0  3  0  0          
Løvsanger 0 1 0  0  0  0  0  0          
Munk 0 4 0  3  1  1  5  2          
Rørspurv 0 1 0  0  0  0  0  0          
Sangdrossel 0 1  0  1  0  0  0  0          
Spætmejse 0 2 0  0  0  0  0  0          
Stor Flagspætte 0 1  1  0  2  0  0  0          
Rødhals 0 0  2  1  0  0  2  1          
Grønirisk
0 0 0  1  0  0  0  0          
Træløber 0 0 0 0  1  1  0  0          
Gærdesanger
0 0 0 0  1  0  0  0          
Havesanger 0 0 0 0 1  0  0  0          
Stillits 0 0 0 0 0  2  0  0          
Tornsanger 0 0 0 0 0 0  1  0          
Halemejse 0 0 0 0 0 0 0  1          
Rørsanger 0 0 0 0 0 0 0 1          
I alt 16 28 10 13 19 14 22 19          

Af Hans Rytter.
8. CES runde (16/7) udmærkede sig ved der slet ikke var aflæsninger af tidligere mærkede fugle, samt at 14 af fuglene var ungfugle!

7. CES runde (8/7) blev næsten en kopi af de foregående runder. 22 fugle, heraf 4 aflæsninger og 4 ungfugle!

6. CES runde (24/6) blev også en stille dag! Hvorfor fanger jeg ikke 1K-fugle?

5. CES runde (16/6) blev også en stille dag på kontoret. Vi fangede 19 fugle, hvoraf kun 1 var en ungfugl! Er de unge fugle gået til i de seneste dages kraftige regn? Eller er ynglesæsonen forsinket i år? Der var god sangaktivitet i krattet! I dag havde jeg assistance af Peter Pelle.

4. CES runde (5/6) blev også en stille omgang, med de sædvanlige 78 netmeter. Endnu ingen 1K-fugle fanget. I dag havde jeg assistance af Joakim Dybroe.

3. CES runde (24/5) gennemført med 78 netmeter. En "stille dag på kontoret". Pænt med fugle på lokaliteten, men de har travlt med at ruge og/eller synge.

2. CES-runde (18/5) gennemførtes med 78 netmeter, hvilket er målsætningen til en begyndelse. Der skal helst fanges og ringmærkes mindst 200 fugle på en CES-lokalitet årligt, for at opnå en rimelig statistisk sikkerhed i data. Lever antal ringmærkede fugle ikke op til forventningerne, udvides antallet af netmeter.

1. CES-runde (15/5) gennemførtes med 51 netmeter, idet netopsætning og forberedelse tog lidt ekstra tid.

/Hans Rytter