CES-ringmærkning på Fyn, 2019

Når 12. og sidste runde om få dage er gennemført på alle 3 lokaliteter udarbejder vi en samlet oversigt over fangsterne. Oversigten publiceres på dette sted.

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning af de forskellige fuglearters bestandssvingninger. Læs mere om projektet hos Danmarks Ringmærkerforening eller hos EURING.

På Fyn er der pt. nu 3 CES-ringmærkningslokaliteter! Det er:

  • "Lunget". En mose beliggende mellem Ørbæk og Refsvindinge. Michael Højgaard er lokalitetsansvarlig.
  • "Sydfyns Erhvervsforskole", Svendborg. Krat og moseområde. Peter Teglhøj & Michael Bjerregård er lokalitetsansvarlige.
  • "Gudme Sø". Hængesæk mose, med meget sumpet bund. Hans Rytter er lokalitetsansvarlig.

De tre nuværende lokaliteter komplementerer hinanden på bedste vis med hensyn til lokalitetstyper og fuglebestande.

Det er ikke uden en vis stolthed, at Ringmærkergruppen Fyn / Keldsnor Fuglestation nu kan præsentere 2 nye CES-lokaliteter. Det er ofte meget svært at få adgang til en lokalitet, specielt i foråret / forsommeren. Det er heldigvis lykkedes, hvilket vi er meget glade for, idet CES-ringmærking har en meget høj faglig prioritet.

En 4. CES-lokalitet nær Brudager er også på bedding. Vi kan ikke nå at løbe lokaliteten i gang her i 2019, men vil foretage nogle prøvemærkninger, med henblik at blive klar til 2020!

Tilføjelse: Fredag den 19. juli 2019 - foretog Joakim og undertegnede noget prøvemærkning på lokaliteten ved Brudager. Vi fangede såmænd kun 2 gærdesmutter, men lokaliteten ser lovende ud, og vi har besluttet at gå i gang med CES-mærkning fra 1/5-2020.

Purung Jernspurv 20190610
Purung Jernspurv. CES-ringmærkning er et godt redskab til måske at finde ud af, hvordan den klarer sig gennem livet! (Foto: Hans Rytter)

Tabellerne herunder opsummerer fangsterne i de 12 perioder hen over sæsonen (primo maj - ultimo august).

Tabellerne opdateres løbende. (Antal fugle: nymærket + aflæst!)

Lunget.

Art 05/5 15/5
25/5
07/6 
16/6 
23/6 
01/7 
18/7 
28/7 
04/8
18/8
12.
I alt
Munk 7 6  8  8  4  8  5  3  7  5  9    
Solsort 6 6  4  2  5  2  2  1  3  2  3    
Musvit 4 2  3  5 0  6  8 0  2  2 0    
Bogfinke 3 1  1  1  1 0 0  0  1  1  0    
Rødhals 3 1  1 0  1  1  1  7  3  5  3    
Sangdrossel 2 0 0  1  1  3  6  0  0  1  1    
Halemejse 2 2  5  1  0  0  0  0  0 0  0    
Rørspurv 2 0 0 0  0  0  0  2  0  1  0    
Løvsanger 2 0  1 0  0  0  1  0  0 0  0    
Gransanger 2 1  1  1  1  0  6  1  12  6  6    
Stor Flagspætte 0 0 0 1 0  0  0  0  0  0  1    
Blåmejse 2 1  4 0  2  0  1  0  1  1  1    
Gærdemutte 2 2  1  2  1  6  1  3  0  2  1    
Havesanger 1 5  4 0  0  1  0  0  2  0  1    
Jernspurv
0 2  1  4  1  0  1  0  0  1  0    
Dompap 0 2  1 0  0  1  0  0  0  5  1    
Rødstjert 0 1  2 0  1  2  0  1  0  0  0    
Grønirisk 0 1 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
Hvid Vipstjert 0 1  1 0  0  0  0  0  0  0  0    
Skovspurv 0 1  1 0  0  0  0  0  0  0  0    
Sumpmejse 0 0  2 0  2  1  1  0  1  1  2    
Korttået Træløber 0 0 2 0  0  0  0  0  0  0  0    
Topmejse 0 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0    
Nattergal 0 0 0  3  0  1  2  1  0  0  0    
Gulbug 0 0 0  1  0  0  0  0  1  0  0    
Halemejse 0 0 0  0  0  1  3  0  0  0  0    
Spætmejse 0 0 0 0  0 1  0  0  1 0  0    
Rørsanger 0 0 0 0 0 0 0  1 0  0  1    
Kærsanger 0 0 0 0 0 0 0 1  1  0 0    
Gærdesanger 0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  1    
Tornsanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1    
Gulspurv 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1    
I alt 39 35 48 30 20 34 38 21 36  33 33    

Af Michael Højgaard Hansen.

9. CES runde gennemført af Hans den 28/7. Dagstotal på 36 fugle.

8. CES runde gennemført den 1/7. Dagstotal på 21 fugle.

7. CES runde gennemført af Hans den 1/7. Dagstotal på 38 fugle, heraf 24 ungfugle!

6. CES runde gennemførte jeg den 23/6 uden problemer med Rådyr i nettene. Jeg håber på, at kunne gennemføre resten af sæsonen uden yderligere problemer med ødelagte net!

Her i 5. CES-runde måtte jeg midtvejs stoppe med mærkningen, da flere rådyr ødelagde 4 net! Måske bliver jeg nødsaget til at springe over en eller flere runder, og/eller stoppe for i år, og genoptage CES-mærkningerne i 2020?

Sydfyns Erhvervsforskole.

Art  %
19/5 30/5 08/6 16/6 26/6 03/7 10/7 23/7 04/8 10/8 24/8 I alt
Solsort   3  3  1  2  2  3  3  2 4  4  1  
Tornsanger   13  6  9  4  14  5  20  4  2  5  6  
Rødhals   2  1  0  1  7  4  3  2  3  5  3  
Blåmejse   1  2  3  1  4  2  1  8  3  1 0  
Dompap   3  3  0  5  2  1  3  5 2  1  3  
Munk   5  2  6  4  16  31  6  6  3  7  10  
Jernspurv   3  1  1  (1)  2  2  4  5  3 0  4  
Gransanger   1  3  2  5  9  4  6  16  10  11  7  
Løvsanger   4  6  7  10  3  1  1  5  2  1  0  
Havesanger   2  7  3  0  5  1 0  2  1  1  2  
Gulbug   0  5  7  5  1 0  1  3  2  1  0  
Gulspurv   0  2  2  0 0  0  4  2  4  0  2  
Musvit   0  3  3  1  3  9  6  0  6 2  0  
Fuglekonge   0  1  0  2  0  0  0  1 0  0  1  
Halemejse   0  1 0  0  0  0  0  0  1  0  0  
Sumpmejse   0  1  1  1  0  2  1  3 0  0  1  
Tornirisk   0 0  6  4  2  3  2  1 0  0  1  
Kærsanger   0 0 1  6  4  1  0  1  1  0  1  
Sangdrossel   0 0 1  0  0  2  0  0 0  0  1  
Gærdesmutte   0 0 1  1  1  2  2  1  3  1  1  
Gærdesanger   0 0 1  0  0  1  1  0 0  0  0  
Topmejse   0 0 0  0  2  0  0  0 0  0  0  
Stillits   0 0 0 0 3  0  0  1 0  0  5  
Landsvale   0 0 0 0 1  0  1  2 0  0  0  
Bogfinke   0 0 0 0 1  1  0  0 0  0  0  
Rødstjert   0 0 0 0 0 0  2  0  1  0  0  
Gråsisken   0 0 0 0 0 0 1  0 0  0  0  
Skovspurv   0 0 0 0 0 0 1  0 0  0  0  
Spætmejse   0 0 0 0 0 0 0  1 0 0  0  
Grønirisk   0 0 0 0 0 0 0 0 0  2  0  
Husrødstjert   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0  
I alt   37 47 55 53 82 75 68 71 51 43 49  631

Af Michael Bjerregaard og Peter Teglhøj.

12. og dermed sidste CES runde blev gennemført lørdag d. 10. august 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Let tåge fra morgenstunden blev hurtig brændt væk af solen og ringmærkningsvejret var fint med kun 1-2 m/s vind, dog med en del sol på nogle net. 49 fugle blev fanget, heraf 46 nymærkede fugle og 3 aflæsninger. Total er der fanget 631 fugle fordelt på 31 arter i løbet af sæsonen – et ganske pænt resultat, der viser stor artsdiversitet, at sitet primært rummer ynglefugle og i et sådant omfang at det statistiske materiale er stort og robust.

11. CES runde blev gennemført lørdag d. 10. august 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Vejret var fint ringmærkningsvejr – overskyet fra morgenstunden, 5-6 m/s vind og lunt. 43 fugle blev fanget, heraf 38 nymærkede fugle og 5 aflæsninger, altså væsentlig færre fugle end de seneste runder.

Trækket væk fra området er begyndt og tilgangen af udefra kommende trækgæster minimalt. Af de fangede fugle udgjorde andelen af voksne og ungfugle henholdsvis 48% og 52%. De fleste af de voksne solsorte, gransangere, gærdesmutte, tornsangere, musvitter og munke havde fældning i vinge, hale og kropsfjer.

Nye mærkningsarter for CES sitet blev i dag grønirisk og husrødstjert. Artslisten rummer nu 31 forskellige arter.

10. CES runde fandt sted søndag d. 4. august 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Vejret var fint med sol fra fra morgenstunden og 2-3 m/s vind, de sidste timer blev vejret overskyet men lunt. I alt blev der fanget 51 fugle, heraf 39 nymærkede fugle og 12 aflæsninger. Mange af sangerne var væk fra området – måske trækket er begyndt?

9. CES runde blev afviklet tirsdag d. 23. juli 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Vejret var fint med overskyet fra morgenstunden og 3-4 m/s vind, de sidste timer fik solen sit overtag og temperaturen steg til omkring 25 grader ved sidste netrunde. I alt blev der fanget 71 fugle, heraf 10 aflæsninger. 1k fuglene dominerede igen og udgjort 67% af fuglene. Gransanger blev dagens hyppigste art. Ny art for området blev i dag Spætmejse.

8. CES runde blev afviklet onsdag d. 10. juli 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. I alt 68 fugle blev fanget, heraf 6 aflæsninger. 1k fuglene dominerede igen og i dag var det særligt tornsangerungerne der var på banen og de udgjorde knap 40% af de fangede 1k fugle. Nye arter for området blev i dag Rødstjert, Gråsisken og Skovspurv.

7. CES runde blev afviklet onsdag d. 3. juli 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole. Det blev 1k fuglenes dag – 1k
fuglene udgjorde således 76% af de fangede fugle. Munk havde for alvor fået unger på vingerne i området og blev dagens hyppigst mærkede art. I alt blev der fanget 75 fugle, hvoraf 66 blev mærket og 9 aflæst.

Vi genfangede tornsangeren med belgisk ring, tidligere aflæst på 4. CES runde d. 8. juni 2019 – nu venter vi bare på data om denne fugl.

Tak til Jesper Brinkmann for assistance ved nettene fra vi åbnede nettene kl. 4.15 og lukkede igen 6 timer senere.

6. CES runde blev afviklet onsdag d. 26. juni 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole, i høje temperaturer allerede ved solopgang. Da vi åbnede nettene en halv time før solopgang var temperaturen over 20 grader, og ved lukning efter 6 timers ringmærkning var temperaturen kravlet op på 29 grader.

En varm dag, men med mange aktive fugle. Det blev således 1k fuglenes dag. De udgjorde 63% af de nymærkede fugle. I alt blev der fanget 82 fugle, hvoraf 62 blev mærket og 20 aflæst. Nye arter kom på artslisten, bl.a. topmejse, stillits, bogfinke og landsvale.

5. CES runde blev afviklet i fint vejr søndag d. 16. juni 2019 ved Sydfyns Erhvervsforskole, en dag vi var spændte på hvad ville bringe, ovenpå flere dages kraftigt regnvejr over Sydfyn. Det blev begyndelsen til fangst af udfløjne unger (1k fugle) af flere arter. I alt blev der fanget 53 fugle, hvoraf 43 blev mærket og 9 aflæst. 1 jernspurv der så syg ud blev sat fri uden ringmærkning. Af de mærkede fugle var 16 fugle 1k fugle (gærdesmutte, gransanger, dompap, blåmejse, løvsanger, musvit, tornirisk, sumpmejse, solsort, fuglekonge) resten (27) voksne fugle.

4. CES-runde d. 8/6 ved Sydfyns Erhvervsforskole – Svendborg. Flere arter kom til listen over mærkede fugle i området (sangdrossel, gærdesmutte, gærdesanger, tornirisk). I alt blev der fanget 55 fugle, hvoraf 42 blev ringmærket, 13 aflæst.

En Tornsanger med belgisk ring blev aflæst – svar på hvor og hvornår fuglen blev ringmærket - afventer ZM.

3. CES-runde gennemført Skærtorsdag den 30/5, med i alt 47 fugle fanget. 40 nye fugle ringmærket og 7 aflæsninger. Et meget fint resultat, set i betragtning af, at der endnu ikke er fanget 1K-fugle (unger fra i år).

Vi gennemførte d. 19. maj 2019 vores første prøvemærkning på det nye CES ringmærkningssted i Svendborg. 6 timers arbejde ved nettene gav fangst af i alt 39 fugle, hvoraf 37 blev ringmærket, arts- og om muligt kønsbestemt. Fuglene blev ligeledes vejet, fik målt vingelængde og bestemt fedtscore. En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor.

I alt 13 net (100 netmeter) var i brug – de 11 net fangede fugle, mens 2 af nettene ingen fugle gav. Næste prøvemærkning regner vi med at gennemføre en af de
sidste dage i maj og vil tage bestik af en mulig alternativ placering af de sidste net.

Gudme Sø

Art 15/5 18/5 24/5 05/6 16/6 24/6 08/7 16/7 20/7 02/8 16/8 24/8 I alt
Blåmejse 2 2 0  0 0  0 0  2  0  0  0  0  
Bogfinke 1 0  1  0 0  0  2 0  0  0  0  0  
Gransanger 2 3  3  1  5  3  3  2  0  1  0  0  
Korttået Træløber 2 0  0  0  0  0 0  0  2  0  0  0  
Musvit 3 2  0  1  0  1  0  3  0  0  0  0  
Solsort 5 6  2  3  5  1  8  6  3  1  0  0  
Sumpmejse 1 1  0  0  1  0  0  0  0  2  0  1  
Gærdesmutte 0 1  1  1  2  2  1  1  0  0  0  2  
Jernspurv 0 3  0  0  0  3  0  0  1  0  0  1  
Løvsanger 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Munk 0 4 0  3  1  1  5  2  1  4  4  0  
Rørspurv 0 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Sangdrossel 0 1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  
Spætmejse 0 2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Stor Flagspætte 0 1  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  
Rødhals 0 0  2  1  0  0  2  1  1  2  0  0  
Grønirisk
0 0 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
Træløber 0 0 0 0  1  1  0  0  0  0  0  0  
Gærdesanger
0 0 0 0  1  0  0  0  0  0  0  0  
Havesanger 0 0 0 0 1  0  0  0  0  0  0  0  
Stillits 0 0 0 0 0  2  0  0  0  0  0  0  
Tornsanger 0 0 0 0 0 0  1  0  0  0  0  0  
Halemejse 0 0 0 0 0 0 0  1  0  0  0  0  
Rørsanger 0 0 0 0 0 0 0 1  1  0  1  0  
I alt 16 28 10 13 19 14 22 19  10  10  5  4  170

Af Hans Rytter.
12. og sidste CES runde (24/8) blev gennemført i det skønneste sommervejr. Ja, vejret var så godt fuglene havde valgt at holde fri! Der var sådan set en del fugle i området, men de gik ikke i nettene.

Gudme Sø lander på 170 fugle, hvilket er i underkanten af hvad der ønskes, da vi normalt siger mindst 200 fugle for at opnå en rimelig datasikkerhed. Der er brugt 78 netmeter hele perioden, og tallene indikerer dermed, at der i 2020 skal udvides med yderligere 20-30 netmeter.

11. CES runde (16/8) producerede 5 fugle i alt. Heraf ingen aflæsninger!

10. CES runde (2/8) kom antalsmæssigt til at ligne den forrige runde. Få fugle! Spørgsmålet er, om skybrudet et par dage før har kostet livet for en del småfugleunger?

9. CES runde (20/7) blev gennemført en dag "for tidligt" i forhold til reglerne. DMI varsler kraftig regn den 20/7 om aftenen og sandsynligvis også den 21/7 om morgenen/formiddagen! Så valget stod mellem lørdag den 20/7, eller en misset runde, da kalenderen er fyldt helt op de næste 10 dage! Runden gav 9 nymærkede fugle, heraf 3 ungfugle, og 1 aflæsning.

8. CES runde (16/7) udmærkede sig ved der slet ikke var aflæsninger af tidligere mærkede fugle, samt at 14 af fuglene var ungfugle!

7. CES runde (8/7) blev næsten en kopi af de foregående runder. 22 fugle, heraf 4 aflæsninger og 4 ungfugle!

6. CES runde (24/6) blev også en stille dag! Hvorfor fanger jeg ikke 1K-fugle?

5. CES runde (16/6) blev også en stille dag på kontoret. Vi fangede 19 fugle, hvoraf kun 1 var en ungfugl! Er de unge fugle gået til i de seneste dages kraftige regn? Eller er ynglesæsonen forsinket i år? Der var god sangaktivitet i krattet! I dag havde jeg assistance af Peter Pelle.

4. CES runde (5/6) blev også en stille omgang, med de sædvanlige 78 netmeter. Endnu ingen 1K-fugle fanget. I dag havde jeg assistance af Joakim Dybroe.

3. CES runde (24/5) gennemført med 78 netmeter. En "stille dag på kontoret". Pænt med fugle på lokaliteten, men de har travlt med at ruge og/eller synge.

2. CES-runde (18/5) gennemførtes med 78 netmeter, hvilket er målsætningen til en begyndelse. Der skal helst fanges og ringmærkes mindst 200 fugle på en CES-lokalitet årligt, for at opnå en rimelig statistisk sikkerhed i data. Lever antal ringmærkede fugle ikke op til forventningerne, udvides antallet af netmeter.

1. CES-runde (15/5) gennemførtes med 51 netmeter, idet netopsætning og forberedelse tog lidt ekstra tid.

/Hans Rytter