CES-Svendborg 1. periode (1/5-22)

Af Michael Bjerregaard & Peter Teglhøj

1. maj 2022 gennemførtes den 1. CES runde ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg.

I alt 38 fugle blev fanget, hvoraf 29 blev ringmærket, 1 aflæst fugl var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som ny CES fugl. 8 CES fugle blev aflæst, bl.a. en gammel løvsanger (5 kalenderår eller ældre) mærket første gang 19. maj 2019.

En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. I alt blev 14 forskellige arter fanget. En god start på en ny CES sæson.

Munk hun 010522 PT

Munk, hun, i færd med at blive ringmærket, køns- og aldersbestemt, målt og vejet. (Foto: Peter Teglhøj)

Læs mere om CES-ringmærkning hos Danmarks Ringmærkerforening, EURING og

SNM