CES-Svendborg 2. periode (10/5-22)

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter & Peter Teglhøj

2. CES runde blev gennemført d. 10. maj 2022 ved Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg. 12 forskellige arter blev fanget, hvoraf 18 blev ringmærket og 11 fugle blev aflæst.

2 af de aflæste fugle var mærket uden for CES sæsonen, og registreres derfor som nye CES fugle.

Havesanger RYT

Havesanger. (Foto: Hans Rytter)

En oversigt over arter og antal ses af artslisten nedenfor. Nye arter for denne periode var de nyankomne tornsangere og havesangere. 13 af de registrerede fugle havde begyndende eller veludviklet rugeplet heriblandt jernspurv, sangdrossel, solsort, musvit, halemejse, gransanger og rødhals.

CES svendborg 2