Data på Tårnfalk ringmærket i Finland

Den 30. september fangede og aflæste vi en finsk ringmærket Tårnfalk på Keldsnor Fuglestation

Der er nu kommet ringmærkningsdata fra Finland:

Tarnfalk FIN S438917

En præcisering: Aflæsningen er ekseptionel! Men, som hidtil nævnt, er det ikke den nordligste forekomst af en ringmærket Tårnfalk.

Denne faktaboks fra Dansk Trækfugleatlas omfatter udelukkende dansk ringmærkede tårnfalke, hvilke skribenten ikke lige i farten havde fået afkodet!!!

Tarnfalk faktaboks 20201105

Ser man på kortet over aflæsninger af "fremmede tårnfalke", er der aflæst individer stammende fra områder nordligere i Finland. Hvor langt nordligere kan ikke umiddelbart siges.

Læs mere om Tårnfalk i Dansk Trækfugleatlas.

Tekst: Hans Rytter