Davs! Det er godt at se dig igen...

Jeg har lige mødt en tidligere bekendt - 9CP0105!

Ja,- det er koden på den ring jeg den 21. juni 2019 satte på en ynglende Gærdesanger i min barndoms mose Sortemosen.

Gaerdesanger 9CP0105 20200427

Gærdesanger. Ringmærket med koden 9CP0105

Min bekendt har tilbragt det meste af vinteren i Afrika. Den har selv gjort rejsen frem og tilbage, sandsynligvis øst om Middelhavet. Den har helt selv fundet vej tilbage til min barndoms mose, hvor den havde familie og børn sidste år.

Den sidste uge i april, og lidt ind i maj, kommer Gærdesangerne tilbage fra vinterkvartererne i Afrika.

Som tommelfingerregel menes ca. 30% af de fugle, der overlever deres første leveår, at finde tilbage til deres fødested - eller nærmeste omegn.

Læs meget mere om gærdesangerens trækruter.

Tekst og foto: Hans Rytter