De fynske Havørne 2022

Af Lilly Sørensen

En foreløbig opgørelse viser 37 udfløjne havørneunger i 2022 – det er 6 mere end sidste år.

Der er 30 par, som har ynglet eller forsøgt at yngle, herudover er der et par, hvor reden ikke er fundet. Det er samme antal par som i 2021. I 8 af rederne mislykkedes ynglen.

Der har været 15 reder med 2 unger, 7 reder med 1 unge og ingen med 3 unger i år. Men der er også 8 reder enten uden unger eller reder, hvor ynglen er mislykkedes.

092322havls

Brændegård Sø er en af vores sikre ynglelokaliteter for Havørn. Der er ofte mange rastende Havørne ved søen - denne er et yngre eksemplar. Fotro: Leif Sørensen.

Mest markante tilfælde er fra Egebjerggaard, hvor Aksel Christensen den 25. maj sendte en besked om at ringe hurtigst muligt. Aksel havde fundet 2 døde unger nedenunder redetræet. De to unger var 8 uger gamle og havde en fin vægt. Vi var alle noget beklemte ved situationen og håbede på, at det ville lykkes at få dem analyseret for dødsårsag. Tankerne om de forgiftede unger på Tåsinge rumsterede. Den 5. juli lå resultatet klar, og begge unger var døde af fugleinfluenza. Selvom det var galt nok, så tror jeg, at vi alle åndede lettede op. Aksel har siden set 2 voksne ørne i området. Så vi håber, at de vender tilbage til reden. Det stiller så spørgsmålet de voksne ørne er immune overfor fugleinfluenza? Jeg har ikke svaret. Ørnene blev undersøgt via Naturstyrelsen i Sollerup og Ålborg universitet.

092322havksp

Havørn, der nyder udsigten over Tryggelev Nor. Foto: Keld Skytte Petersen.

Snart starter en ny ynglesæson, vi venter spændt på, hvordan den forløber, og også på hvordan fugleinfluenzaen udvikler sig blandt vores ørne.