De fynske havørne - status 2019

Havørne ungerne er så småt ved at være klar til at forlade rederne og en foreløbig opgørelse fortæller, at der med sikkerhed er 23 unger, men der kan godt være flere, for selvom det er store fugle, kan der på forunderligvis godt gemme sig en ekstra fugl i reden.

I 2018 kom 29 unger på vingerne.

Man skal være lidt af en akrobat for at ringmærke Havørn. Foto: Erhardt Ecklon.

Flest unger er der på Sydtåsinge med 3 unger, som foreløbig den eneste rede med 3 unger. De blev ringmærket sammen med 2 unger på Langeland.

Der er ruget i 23 reder – i 5 af disse kom der af forskellige årsager ikke unger, eller disse døde tidligt. En rede blæste ned i en forårsstorm. 4 par har valgt at flytte bopæl og har bygget nye reder.

Ungen klar til at få ring på. Foto: Erhardt Ecklon.

Og der er kommet et nyt par på Nordfyn, som rugede, men der kom desværre ikke unger.

Men Ærø fik sin første havørneunge.

Rede, der er placeret forholdsvis synligt. Foto: Erhardt Ecklon.

Nogle af rederne er placeret, så de dårligt er til at finde og andre er placeret ret over en sti, hvor der ofte kommer fodgængere og Mountain bikere. Så nogle par er åbenbart ikke særligt følsomme overfor forstyrrelser. Eller snarere kan de tolerere mennesker i bevægelse. Hvor imod langvarigt ophold næppe tolereres.

Det må siges, at Fyn har en god bestand, selvom det ser ud til at blive lidt færre unger end i 2018.

Ringmærkeren næsten i mål. Foto: Erhardt Ecklon.

Tekst: Lilly Sørensen.