De fynske Traner 2020 - opdateret

Claus Dalskov har gjort mig opmærksom på, at Christian Ahlefeldt i 2010 fortalte ham, at et Tranepar ved Ravnebjerg Skov nær Tranekær havde en unge. Claus nåede lige at få et foto af en af de gamle fugle og ungen. Nedenstående er en opdatering af det tidligere opslag.

Fyns første traneunge i nyere tid - Ravnebjerg Skov, 21. juni 2010. Foto: Claus Dalskov.

Som mange ved, er Tranen efter mange års fravær igen begyndt at yngle på Fyn. Som navnet Tranekær antyder, har der engang nok har været Traner på de kanter. Det er der igen! I 2010 konstaterede man det første vellykkede forsøg, da et par fik unger ved Ravnebjerg Skov ved Taranekær - året efter i 2011 var der ynglesucces Lindkær/Ravnholt.

En af årets tre Traneunger, Tranekærområdet. Foto: Jane Ditzel.

Kigger vi antallet af indberetninger i DOF Basen, som går på Tranepar med unger, ser vi, at der har været tale om en meget svag stigning - eneste år med 4 var i 2017, de sidste tre år har der været 3.

Antal tranepar med unger i perioden 2010-2020.

Kigger man på antallet af lokaliteter, hvor Tranen har udvist yngleadfærd, får vi naturligvis flere, som det ses i diagrammet nedenfor. Man ser, at der er flere yngleforsøgende tranepar i omløb de senere år, på nogle få lokaliteter har der været mere end et par, men der har kun været ét ungeførende par pr. lokalitet.

I år blev der således ”kun” observeret unger ved Tranekær (plus et par uden unger), ved Flægen/Tybrind og i Sortemosen. Der blev observeret Traner med yngleadfærd på yderligere 11 lokaliteter - mange gennem længere tid - uden tegn på ynglesucces. Jeg har talt med mange ”lokale fok”, som alle fortæller, at de ikke har set unger disse steder, undtaget Karlsmosen, som jeg kun har kendskab til via DOF Basen.

Sidste år valgte parret ved Lindkær at overvintre, her ses en af de gamle med ungen fra 2019 - 13. februar 2020. Foto: Steen Vagner.

Hvad der er årsagen til, at så mange par ikke har fået unger på vingerne, ved jeg ikke. Der kan naturligvis også mangle data, men næppe mange. Vi vil opfordre alle til at være opmærksom på de lokale Tranepar i næste ynglesæson og lægge mærke til, om de får ynglesucces.

Tekst: Søren Gjaldbæk.