De lukkede og slukkede

Her en lille oversigt til fænologiinteresserede, hvor vi har kigget på sidste observation i 2019 for en række udvalgte arter og sammenholdt datoen med sidste års ”sidsteobs”. I tabellerne nedenfor er der en søjle med overskrift ”+/-”. ”+” betyder, at arten blev set senere - tallet angiver hvor mange dage - i forhold til sidste år, vi vil overlade det til læseren at fortolke, hvad ”-” betyder.

Fiskeørn, den 28. september - arten blev set en måneds tid mere på Fyn. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Atlinganden så længe ud til at være landets sidste, men så dukkede der en op på Fanø den 15. oktober. Sjælland havde sine sidste Hvepsevåger den 5. oktober, på Als optrådte en senere fugl den 20. oktober. Man kunne stadig se Rørhøg og Fiskeørn i DK den 26. november.

Årets sidste Klyder på Fyn. Foto: Leif Sørensen.

Der står fortsat over 500 Klyder ved Ballum og også nogle hundrede i Saltvandsøen, ellers er den fynske observation den sidste udenfor vadehavsområdet. Tinksmeden blev landets næstsidste, en enkelt fugl holdt stand til den 8. oktober på Værnengene. De foregående fem år har vi haft overvintrende Hvidklire - måske der dukker endnu decemberfugl op?

Splitterne den 17. september, Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Hvad Havterne angår lukkede vi mere end en måned før det øvrige land, hvor arten blev set frem til 28. oktober, hvilket ikke er usædvanligt. Dværgternen er i den sene ende, men der var flere senere fund i DK, sidste fugl var fra 30. september.

Årets næstsidste Gøg i DK, den 24. september, Flyvesandet. Foto: Vibeke Hansen.

Gøgen blev landets næstsidste. Mursejleren og svalerne følger mønsteret fra det øvrige land, hvor der i alle tilfælde var nogle få, senere fund. Anders Odd Wulff Nielsen så en Mur/Gråsejler ved Dovnsklint den 20. oktober, som ikke blev endeligt bestemt.

Fyns sidste Stenpikker i 2019 - den 29. oktober, Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Nattergalen registreres ikke meget om efteråret, bortset fra i forbindelse med ringmærkning. Stenpikkeren er i den sene ende, men jyderne havde to novemberfugle, den sidste blev set den 14. november.

Gærdesanger, Knudshoved den 12. september. Foto: Søren Gjaldbæk.


* For Gransangerens vedkommende er der stadig en i Odense - den har vi ikke sat i spil. Der er i øvrigt mange år med overvintrende Gransangere.

Det øvrige land havde Rørsangere frem til den 23. oktober - mange ringmærkede. For Torn-, Gærde- og Løvsangers vedkommende ligger vi pænt bagud i forhold til mønsteret i det øvrige land - Fyn er fin, men ikke til kratlusk!

Ung Rødrygget Tornskade, 10. september, Tryggelev Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Hvad fluesnappernes angår lukkede vi også ned en måneds tid før det øvrige land. For Rødrygget Tornskades vedkommende er der nogle oktoberfund fra Sjælland, den 24. september er helt efter bogen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.

¤¤