De lukkede og slukkede 2021

Af Søren Gjaldbæk

De fleste af yngletrækfuglene - hvad enten de yngler hos os eller nordligere - er taget til deres overvintringsområder. Vi har endnu en gang kigget på, hvornår den sidste fugl for udvalgte arter blev observeret. Så er det klaret inden sæsonen for forårsankomster starter! Det er i disse tider populært at forklare sene ankomst- og afgangstidspunkter med klimaforandringer, og det kan da også være tilfældet. Men der kan også være andre forklaringer, og den ornitologiske aktivitet er også for tilfældig. For en del af vores småfugle kommer den sidste observation fra en fugl, som gik i nettet hos ringmærkerne fra KNF - ofte har der ikke været feltobservationer af arten i flere uger, så vi overser mange. Hvis sidste observation er fra KNF, er lokaliteten anført som ”Gulstav/KNF”. Kolonnerne ”+/-” i skemaerne skal læses som det antal dage senere (+) eller tidligere (-), som arten blev set i forhold til i år. For eksempel var årets sidste Hvepsevåge fra den 8. oktober, i 2020 var den fra den 10. oktober og i 2019 fra den 3. oktober.
Nu til de enkelte arter.

112421lrkebrndefj

Ung Lærkefalk fra den 22. september, Brændegård Sø. Foto: Flemming Johansen.

112421skema11

Der overvintrer flere og flere Rørhøge, den 14. december blev der meldt en fra Gyldensteen. Lærkefalken var ifølge observatøren en syg fugl - sidste raske fugl var fra den 15. oktober, hvor Leif Bisschop-Larsen så en på Påø Enge, som også var en ret sen observation. I år havde vi en populær "vintersortdykker" - den blev fundet af Jens Peter Bech i Kertemindehavn den 11. december og igen den 18. decmber - overvintrende sorthalsede er ikke almindelige.

112421tinksv

Tinksmed, medio september har de fleste forladt os. I år var der på landsplan 3 oktober- og et novemberfund. Denne er fra august. Foto: Steen Vagner.

112421skema12

Såvel Lille Præstekrave som Temmincksrylen var i den sene ende, hvis vi kigger på landsplan. Niels Andersen havde også sidste års sidste Småspove - også på Monnet. Fra den 12. til den 18. september havde vi Tinksmede i Bøjden Nor og ellers ingen frem til den 26. september, hvor Ole fik vores sidste. De senere år har budt på overvintrende Hvidklire, i år kom der lidt fugle dryssende senere end anført i skemaet - en blev ved Gyldensteen den 17. november og 13. december, Brændegård Sø havde 2 den 21. november - vi får se om der kommer januarfugle.

112421splitbosorelk

9. oktober var der en flok på 15 Splitterner ved Bøsøre, efterfølgende blev det til blot fire observationer af i alt 8 fugle. Foto: Lars Kirk.

112421skema3

Det øvrige land meldte såvel Fjord- som Havterner gennem hele oktober, så enten forlader de Fyn tidligt eller også gider vi ikke kigge på dem.

112421ggkk

Gøgen gør ikke meget væsen af sig, når først den har ynglet - fra den 16. juli og frem til sidste Gøg blev der kun meldt 16 fugle. Foto: Karen Koefoed.

112421skema8

 Vores næstsidste gøg var fra den 31. august, hvor de fleste Gøge har forladt os. Årets sidste fugl var landets 6. sidste. Sidste års sidste Gøg var fra den 10. oktober og en usædvanligt sen fugl. Observationen af Mursejlere - der var tre - fra Ristinge Strand blev landets 5. sidste.

112421stenpikbojdesbenaagaard

Stenpikker, den 9. oktober, Bøjden Nor, året gav yderligere ti fugle - alle enlige. Foto: Esben Aagaard.

011122gulskema

Den Gule Vipstjert blev landets sidste og blot landets 6. novemberfund i dette århundrede. Den blev opdaget den 5. november og stemmen tjekket for at Østlig Gul Vipstjert.Nattergalen blev ringmærket på KNF, dette års sidste feltobsede Nattergal er fra den 26. juni! Stenpikkeren er i den sene ende.

112421rrssg

Det blev endnu en gang Hans Rytter, som pillede årets sidste Rørsanger ud af nettet ved Keldsnor. Denne er fra Slambassinet på datoen ”pi”. Foto: Søren Gjaldbæk.

112421skema6

Den sidste feltobsede Rørsanger er fra Nørreballe Nor den 25. september. Der blev taget 7 Gulbuge i nettene på KNF efter den senest feltobsede fugl, som var fra Bøjden Nor den 26. august. Såvel Rørsangeren som Gulbugen fra Gulstav blev landets næstsidste, de sidste var fra Gedser og Ertholmene.

112421grlk

Vores sidste Grå Fluesnapper blev fra Siø, den 24. september, en relativt sen fugl. I år var der en novemberfugl i Skagen - den er sen! Foto: Lars Kirk.

112421skema7

Vores sidste Grå Fluesnapper blev fra Siø, den 24. september, en relativt sen fugl. I år var der en novemberfugl i Skagen - den er sen! Foto: Lars Kirk.

Tornskaden fra Tryggelev er i den sene afdeling, og den blev landets 4. sidste fugl.