De lukkede og slukkede 2022

Af Søren Gjaldbæk

Så er vi kommet til den tid på året, hvor man kan se tilbage på det forgangne, og se om der er ting, der er gået anderledes dette år i forhold til en ikke nærmere bestemt normal. Her på dette site plejer vi at se på, hvornår vores trækfugle forlod os og sammenligne med tidligere. På det sydlige Langeland er der en ret stabil indsats af observatører efteråret igennem, så i kraft af deres indsats må vi formode, at vi har et godt overblik over, hvornår dagtrækkerne smutter. Den ornitologiske aktivitet i det øvrige af DOF Fyns område er mere spredt, mange områder er ’’ubevogtede’’, så der kan nemt være fugle, der ubemærket har været her i længere tid, end de tilgængelige data viser. For en del småfugles vedkommende er det ringmærkerne, der ser de sidste - Nattergal, Gulbug og diverse sangere er lette at overse med mindre man eftersøger dem systematisk.
I skemaerne nedenfor er anført dato for den seneste observation i år af udvalgte arter, man kan direkte sammenligne med de to foregående år. Et ’’- 18’’ i skemaet fortæller, at den sidste observation af arten det pågældende år var 18 dage tidligere, på samme måde fortæller et ’’+’’, hvor mange dage senere fugle blev set det pågældende år - selvfølgelig i forhold til 2022.
Nu til de enkelte arter.

081222fisk1010braenlbp

Fiskeørn - den var fast indslag i Brændegård Sø frem til den 18. oktober. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

081222skema1

Som det ses forlod de Sorthalsede Lappedykkere os godt et par uger tidligere end de to foregående år. Fiskeørnen var meget sen - vores næstsidste var fra den 19. oktober. Der var kun to senere fugle i landet, den sidste rastede fra 14. til 18. november i Ubberød Dam og Springdam. Også Lærkefalken var sen - vores næstsidste var fra den 12. oktober.

081222lillepsus

Lille Præstekrave, vi fik landets næstsidste - ikke denne fugl, der er fra 10. august. Foto: Susanne Strunk.

081222skema2

Den Lille Præstekrave var sammen med to fugle fra Hovvig landets næstsidste - Christiansøs Feltstation meldte en meget sen fugl den 16. oktober. Der blev set Temmincksryle på tre andre - ikke fynske - lokaliteter den 24. september, herefter kun to observationer af denne lille ryle - den 27. og den 29. september.
Siden 2015 er der hvert år dukket Hvidklire op i december, som også blev set i januar og februar - undtaget januar 2016 og februar 2015. Det kan meget vel gentage sig.

081222fjordflj

Fjordternen har de sidste tre år forladt os i perioden 18. til 22. september - i år den 19. Foto: Flemming Johansen.

081222skema3

 Vores næstsidste Splitterne var fra den 19. oktober. I hele landet var der kun 4 novemberfund, det sidste den 12. november. De andre terner forlod os på helt forventede tidspunkter.

081222gogls

Vi ser ikke mange Gøge i sensommeren - kun 16 indberetninger fra august og frem til sidste fugl den 21. september. Denne er fra den 1. september. Foto: Leif Sørensen.

081222skema4

Vores næstsidste Gøg var fra den 11. september. Usædvanligt varmt vejr med sydlige vinde fra sidst i oktober og en god uges tid frem gav usædvanligt mange sene sejlere - især Gråsejlere i hele landet, og også en enkelt på Fyns Hoved den 29. oktober. Vores næstsidste Mursejler var fra den 3. oktober. Poul V. Rasmussen har nævnt, at han lige var stået ud af bilen og ikke fik kigget grundigt på Mursejleren, som måske har været grå?
Vendehalsen blev fundet død - nogle af resterne kan ses til højre. Sidste levende Vendehals var fra den 22. august.

081222stensg

Vores næstsidste Stenpikker, den 30. oktober, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

081222skema5

For Gul Vipstjerts vedkommende blev den sidste set på en ’’normal’’ dato - fuglen fra 2021 var meget sen. Den næstsidste Hvide Vipstjert var fra den 31. oktober. Vanen tro blev der i andet halvår kun set Nattergal af vores ringmærkere - én fugl gik i et af Keldsnor Fuglestations mange net.

081222sivsg

Sivsanger - vi ser ikke mange i andet halvår. Foto: Søren Gjaldbæk.

081222skema6

Vores sidste feltobsede Sivsanger er fra den 28. juli - ganske vist er den ikke almindelig som ynglefugl, men man skulle synes, at nogle af trækfuglene, der kommer i august kunne blive set? På Keldsnor Fuglestation fangede man 8 Sivsangere. Kærsanger har vi ikke med i skemaet af grunde som fortaber sig i historien. Vi kan dog oplyse, at Keldsnor Fuglestation fangede landets sidste Kærsanger den 22. september - en meget sen fugl. Heller ikke Havesanger er fast del af vores skema - her blev Keldsnor Fuglestation leverandør af Fyns sidste den 25. september, langt fra Danmarks sidste - der blev ringmærket en fugl i Hanstholm den 31. oktober, sidste feltobsede var fra den 2. oktober.

081222gra0309sj

Grå Fluesnapper. Foto: Stoffer Jaeger.

081222skema7

Den Grå Fluesnapper var sen, næstsidste fugl var fra den 25. september. I det øvrige land var der kun tre fugle, der var senere end vores - den sidste fra 20. oktober. Sidste feltobsede Brogede Fluesnapper var fra den 11. september ved Assens Sukkerfabriks Jordbassiner. De fleste Rødryggede Tornskader var væk i løbet af august, hvis vi skal tro på observatørernes indberetninger. Det er ret tidlig afrejse. Fra september kun meldinger fra den 1., den 6. og så fra den 22.

Dette var ordene - vi vender tilbage om et års tid.