De lukkede og slukkede - 2023

Af Søren Gjaldbæk

Endnu engang kaster vi os over et lille studie af hvornår vores trækfugle forlod os. Det milde efterår har måske udsat afrejsen for nogle af arterne? Man ser umiddelbart af skemaerne, at visse arter blev set senere end normalt, svalerne blev hængende en til to uger længere end de foregående år. Vi fik landets næstsidste Fiskeørn, sidste/næstsidste Tinksmed, næstsidste Dværgterner, næstsidste Skovpiber, sidste plus næstsidste Rødstjert og også landets sidste Gulbug. Den ornitologiske aktivitet uden for Sydlangeland er for sporadisk til at man kan konkludere nogen tendenser ud fra tallene - der er altid en naturlig fluktuation. Det er dog altid sjovt - i hvert fald for undertegnede - at holde øje med, hvornår de forskellige arter ses for sidste gang.

201123rodstannettemoller

Rødstjert, den 4. november, Tryggelev Nor. Den blev landets næstsidste. Foto: Annette Møller.

Nu til de enkelte arter.

201123skema1

Der overvintrer flere og flere Rørhøge i Danmark og måske også på Fyn. I 2021 blev arten set regelmæssigt frem til 19. oktober, dertil en sen fugl fra den 9. til den 15. november i Engsøen Gyldensteen. I 2023 blev der set fugle jævnt frem til 2. november og så en den 8.
Fiskeørnen var ret sen og som nævnt landets næstsidste sammen med en fugl fra Stevns samme dag, sidste fugl blev set på Rømø den 15. november. Vores næstsidste Fiskeørn blev set den 12. oktober, et mere normalt farveltidspunkt. I 2022 var der også en efternøler den 12. november, det var i Nørreballe Nor. Det år blev der udover den set fugle jævnt frem til den 19. oktober. Lærkefalken fra 2022 var ret sen - årets afrejse dato ganske normal.

201123fisk1tomtjornum

Fiskeørn, 13. november, Engsøen, Gyldensteen. Foto: Tom Tjørnum.

201123skema2

201123tem0509bojdfaj

Temmincksryle, 5. september, Bøjden Nor - den blev hængende til den 7. september og var vores sidste i år. Foto: Flemming Agner Jørgensen. 

Klyde: I 2022 holdt en flok på op til 16 fugle - for det meste 9 - forlænget ferie i Østerø Sø fra den 19. oktober til den 11. december og i 2021 hang en fugl ved samme sted fra den 29. oktober til den 7. november. Hovedtrækket slutter normalt omkring den 20. oktober.
Sortkliren bliver ofte set sent, så i år har vi måske ikke hørt det sidste endnu!
I såvel 2021 som i 2022 var der en vinter-Hvidklire på Mågeøerne, begge år set den 13. december! Tallene i skemaet angiver, hvornår ”hovedtrækket” ophørte.
Tinksmeden var en meget sen fugl, som Morten Müller så på Ristinge Hale den 16. oktober, og den blev landets sidste set i live. En fugl blev fundet trafikdræbt på Rømødæmningen den 4. november, og det forlyder, at den så så frisk ud, som man nu kan, når man er blevet ramt af en bil. En anden ikke videre frisk fugl på dæmningen den dag, var en Brun Sule, der døde - dog uden kontakt med et køretøj!

201123skema3

Hovedtrækket af Splitterne i år sluttede 29. oktober. Der var et skvulp på Dovns Klint fra den 10. til den 13. november, i 2022 stoppede hovedtrækket 19. oktober, her var der også et par efternølere.
Vi så Fjordterner på set på træk frem til den 26. september, oktoberfuglen fra Føns Vang er i den sene ende. Det samme gælder Havternen fra den 5. oktober - generelt giver vi os ikke af med at bestemme/indberette Havterner, den næstsidste fugl var fra den 22. august! I det øvrige land ser man masser af Havterner i september og i oktober fugle frem til den 24. oktober.
Den 17. september blev der set to Dværgterner på træk, de blev landets næstsidste og er i den sene afdeling. Vores næstsidste var fra den 16. august.
Rovternerne glade for Tryggelev Nor sidst på sæsonen - vores fugle er altid blandt de sidste.

201123fjord2407flyvsg

Fjordterne på træk ved Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

201123skema4

201123land0111pvr

Landsvale, Ny Gesinge, den 1. november. Foto: Poul V. Rasmussen.

For Mursejlerens vedkommende var der en måned mellem næstsidste fugl fra den 27. september til den sidste fra den 26. oktober, den er absolut i den sene ende. landsvalerne drog sent af - vi fik 14 novemberfugle!

201123skema5

Skovpiberen blev landets næstsidste, på et tidspunkt, hvor man altid tænker på Tajgapiber, men hvis fuglen kun bliver hørt, er det svært. Vi havde også Skovpiber den 17. oktober. Oktoberfugle er der normalt ikke mange af. Nattergalen er ikke en art vi bemærker, når først den ”holder kæft”. Sidste fugl blev som sædvanligt fundet i et net, der var kun en yderligere observation af arten, det var den 8. juli i Sortemosen, hvor den yngler.
Rødstjert: Også sene fugle 4/11 (foto) og 28/10, begge Tryggelev Nor. Vi fik landets sidste og næstsidste - forskellige fugle: Han og 1k.

201123skema6

Ringmærkerne på Keldsnor Fuglestation har mere styr på småfuglene end os andre - kun Gærdesanger og Gransanger er feltobsede sidstefugle, de øvrige røg i nettene. Den sidste feltobsede Sivsanger er far den 6. august i Tryggelev Nor - der må have været flere! Ved Skjoldnæs Fyr blev der set en Løvsanger den 15. oktober, der er ikke mange på det tidspunkt.
Den sidste feltobsede Rørsanger er fra Nørreballe Nor den 29. september, de to sidste ringmærkede.
Gulbugen blev ringmærket og var landets sidste, vores sidste feltobsede var en fugl den 26. august på. Fyns Hoved.
Der blev set Gærdesangere jævnt frem til den 17. september - det var også den dag Keldsnor Fuglestation fangede deres sidste. Vi fik yderligere en fugl den 29. september og så den sidste den 17. oktober - et ret sent eksemplar.

201123gulb2109ryt

Landets sidste Gulbug, ringmærket af Keldsnor Fuglestation den 21. september. Fuglen var i fin form, selv om den tilsyneladende havde haft lidt angreb af parasitter ved næbbet. Foto: Hans Rytter.

201123skema7

Den Grå Fluesnapper sendte en boligbirder i skemaet - Connie Hartmann havde fuglen i sin have.
Den Brogede Fluesnapper blev ringmærket i Gulstav af Keldsnor Fuglestation.

201123gravedtofte1109mariannemalmquistobling

Grå Fluesnapper fra den 11. september. Foto: Marianne Malmquist Obling.

Det var alt - så kan vi rette vores opmærksomhed mod, hvornår fuglene dukker op igen i 2024. Og selvfølgelig se om der dukker uventede vinterfugle op. Sidste vinter havde vi for eksempel en Stenpikker ved Nyborg, som blev set af flere fra den 8. december og et par dage frem og igen fra den 12. til den 17. februar.