Den forgiftede Røde Glente på Tåsinge

Den 23. maj blev der fundet en Rød Glente nær Bregninge på Tåsinge. Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt ved, men glenten lå på jorden, død og med spredte vinger. Finderen lagde den i sin fryser og orienterede DOF Fyn. Niels Bomholt hentede fuglen dagen efter og kørte den til Skov- og Naturstyrelsens gård ved Arreskov Sø, hvorfra den senere blev sendt til obduktion på DTU.

Rød Glente, som vi vil se den. Foto: Jan Nielsen.

Nu foreligger obduktionsrapporten - glenten var forgiftet med carbofuran, - se mere her:

Da det forgiftede kød ikke er nået længere end til svælget, før fuglens åndedræt blev lammet, må det forgiftede kød være indtaget ikke langt fra fundstedet. Folk på de kanter bør passe på deres kæledyr!

Carbofuran er et yderst farligt giftstof - selv i små mængder - og det har været forbudt i EU siden 2008. Det er dog stadig en af yndlingsgiftene, for folk, som vil f.eks. rovfugle til livs. På Fyn har vi haft fire tilfælde, hvor i alt seks Havørne, er døde efter indtagelse af Carbofuran.

Politiet har meget ringe succes med at opklare sager om forgiftede rovfugle, og er meget lidt tilbøjelige til at rykke ud i den slags sager. Hvad de færreste tænker på, er, at giften lige så let kan gøre det af med deres hund, kat eller måske endda nogen, der står dem endnu nærmere. Det kunne måske gøre folk mere opmærksomme på faren ved udlægning forgiftet kød, der som alle ved ikke er tilladt.

 

Rød Glente fra 2012, som havde indtaget carbofuran, C12H15NO3, formlen ser jo uskyldig ud. Foto: Henning West.

I forbindelse med giftdrabet har DOF Fyns bestyrelse udsendt følgende:

” Så skete det igen, igen.

En Rød Glente er fundet giftdræbt ved Bregninge på Tåsinge den 23/5

Det er nu slået fast, at den er dræbt af giftstoffet Carbofuran. Dette stof har været forbudt i hele EU siden 2008.

Carbofuran er en af de allermest giftige pesticider. Giftstoffet lammer vejrtrækningen, og de fugle, der omkommer på grund af carbofuran, dør af iltmangel. Inden det kommer så vidt, kan der indtræffe muskelkramper og blindhed. Det er et aktivt giftstof, der kan virke i adskillige måneder efter at være blevet lagt i naturen. Der skal kun ganske små mængder til for at dræbe. Carbofuran har været forbudt i EU siden 2008. Med udlæggelse af carbofuran risikerer man ikke kun at skade rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kan komme i kontakt med giften.

Rovfugle har jo været totalfredet siden 1967.

Men det er desværre ikke første gang at vi ser drab på rovfugle med giftstoffet Carbofuran.

På Fyn kender vi til:

  • Juni 2010, 2 havørne forgiftet på Leammer Odense Fjord.
  • Marts 2011, 1 havørn forgiftet Bovballe Langeland
  • Juni 2012, 2 havørne forgiftet Tranekær Langeland
  • August 2015, 1 havørn forgiftet Marslev Fyn
  • Maj 2020, 1 rød glente forgiftet Bregninge Tåsinge

I løbet af de seneste 12 år er mindst 7 Havørne, 3 Røde Glenter, en Kongeørn, en Musvåge, en Duehøg og en hel familie af Tårnfalke døde af nervegiften carbofuran i Danmark.

Hvor mange af de døde fugle finder vi? Er det 5%? Eller er det 1 %? Af dem som bliver forgiftet. Det er jo nok meget tilfældigt om nogen opdager en død rovfugl langt inde i skoven.

Ingen af disse sager er blevet opklaret!!!”

På baggrund af denne sag og de alt for mange andre bakker DOF Fyn kraftigt op om etablering af en specialenhed i politiet, som kan tage sig mere effektivt af faunakriminalitet. Dette er et ønske som både DOF og DN har på den politiske dagsorden.”

Man kan læse mere om de forgiftede rovfugle her.

Søren Gjaldbæk.