Det Grønne Råd, Assens Kommune

Af Mads Syndergaard

Mit navn er Mads Syndergaard, jeg er midt i halvtredserne og jeg har kigget på fugle i mere end fyrre år. Jeg har aldrig rigtig lært det der med lister og kryds, synes derimod det er mest spændende at fordybe mig i ting, ikke mindst sammen med mit kamera. Jeg er glad for at formidle viden, både professionelt og i hobbysammenhæng, og skriver af samme grund en del, både artikler i blade og blogindlæg på min egen fotoblog (https://photoblog.syndergaard.dk).

030222madssyn

DOF Fyns Repræsentant i Det Grønne Råd, parat til en lille tur på havet.

Jeg har siddet som DOF-repræsentant i det grønne råd i Assens kommune i ca. 5-6 år. Rådet holder formelt ca. 4 møder om året, i praksis snarere 2-3, og vi er 12-13 rådsmedlemmer rundt om bordet. Rådsmøderne har mest karakter af informationsmøder, hvor kommunens folk informerer rådsmedlemmerne om, hvad der foregår af relevans for de grønne interesseområder for tiden. Man er dog også lydhør overfor spørgsmål fra rådets medlemmer.
Ud over rådsmøderne modtager jeg også alle de sager, hvor de grønne organisationer har høringsret, i min indbakke. Jeg følger det princip, at der skal være "fugl i det" førend jeg benytter mig af vores indsigelsesret - dette ud fra en betragtning om, at det netop er en ret, men ikke en pligt. I praksis betyder det, at det er meget sjældent, at jeg ligefrem gør indsigelser - måske et vidnesbyrd om HVOR fuglemæssigt forarmet vores omgivelser i grunden er.

030222vindanettebjerg

Havvindmøller giver ofte anledning til "diskussioner", også i Assens Kommune. Foto: Anette Bjerg/Pixabay.com.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at det af og til hænder at eksterne aktører forsøger at spænde fuglene for deres egen dagsorden, senest i forbindelse med en planlagt vindmøllepark mellem Haderslev og Helnæs. Der findes en gruppe sommerhusejere på Helnæs, som for alt i verden vil undgå at få deres havudsigt "forurenet" af vindmøller. Min personlige mening er, at havmøller i grunden næppe er meget bedre end landbaserede møller, set fra et biodiversitetssynspunkt, men det er meget sværere at måle på konsekvenserne på havet, så bl.a. derfor har de populært sagt "fået medvind" - men jeg synes stadig, at en kWh strøm fra en vindmølle er bedre end én fra et kulkraftværk, og så kan man ikke samtidig sabotere alle foreslåede placeringer. Så derfor afslog jeg at gå ind i sagen på vegne af DOF, til stor fortrydelse for talspersonen for sommerhusejerne.

Jeg nævner det blot som et forsøg på at illustrere min forhåbentligt ret pragmatiske tilgang til livets tilskikkelser.
Ud over Assens Grønne Råd, repræsenterer jeg også DOF i rådet for Naturpark Lillebælt, hvor jeg dels bruger min stemme til at agitere for et større naturindhold i "naturparken", dels bremser nogle af de mere rabiate medlemmer, når de kører ud af en tangent omhandlende regulering af Skarver, sæler, svaner(!) med videre, enten af hensyn til snævre egeninteresser eller af misforstået hensyn til den øvrige natur.

030222sangsg

Sangsvaner. Svaner og gæs på markerne får ind i mellem nogle folk til at tale om regulering.Foto: Søren Gjaldbæk.

Jeg har også gjort to runder af vandrådsarbejdet med for DOF.
Endelig har jeg også en lille kæphest: Den helt centrale synder i Danmarks natur, og det problem som der bruges flest ressourcer på at løse/bekæmpe, er vores enorme kvælstofoverskud - det er grundproblemet, som ligger nedenunder nærmest alle de øvrige ting, vi går og bokser med her i landet. MEN OFFENTLIGHEDEN VED/FORSTÅR DET IKKE! Når jeg møder lægfolk, og forklarer sammenhængen mellem sommerfuglekrisen og kvælstoffet, Kirkeuglen og kvælstoffet, orkidéernes forsvinden og kvælstoffet, iltsvindet i havet og kvælstoffet osv. osv. osv., så er det fuldkommen ny viden for langt de fleste - som i øvrigt heller ikke er klar over, at Danmark producerer +/-32 millioner slagtesvin á 67kg hvert eneste år*. Jeg synes at der påhviler de grønne organisationer en kæmpe oplysningsopgave på dette område, så den almindelige dansker bliver klar over, hvor krisen i grunden stammer fra, og at den mere eller mindre kunne løses over night, hvis der var politisk vilje til det.

Venlig hilsen Mads Syndergaard, Storegade 10, Husby, DK-5592 Ejby Tel. +45 4083 8770