Det Grønne Råd, Kerteminde Kommune

Af Mogens Ribo Petersen

Jeg hedder Mogens Ribo Petersen og har siddet med for DOF Fyn siden rådets start. Der er netop lavet et nyt kommissorium for rådet i forbindelse med det nye byråds start. Det kan ses her - kommisorium - og indeholder de basale informationer om rådets virke og medlemmer.

At lave en præsentation af mig, udelukkende med udgangspunkt i Grønt Råd, vil være misvisende. Jeg vil i stedet fortælle om min baggrund og de væsentligste ting jeg arbejder med på naturområdet - og trække tråde til Grønt Råd hvor det er relevant.

Min naturinteresse startede da mine forældre bosatte sig i et lejet hus midt inde i Holckenhavn slotspark. Her tilbragte jeg ungdommen og fandt hurtigt sammen med ligesindede i Natur & Ungdom. Botanikken var det der fængende, men min skæbne blev beseglet, da vi en tidlig forårsdag tog til Storelung for at rydde buske i højmosen. Det viste sig at vandstanden var alt for høj til kratrydning. 4 mod 1 blev jeg så "tvunget" til at tage til FHFS - Fynshoved Feltbiologiske Station. Absurd mange mennesker var sammen i det piv utætte og mikroskopiske sommerhus. Men det var hyggeligt og kravet for at bo der, var at man var med til at lave en dagsrapport om dagens iagttagelser. Turen gik således til Fællesstrand, og da en af folkene med teleskop insisterede på at der var hele 5 forskellige slags måger der ude, var jeg solgt.
FHFS eksisterede fra 1977-2004, og sammen med nu afdøde Lars Hansen skrev jeg bogen Hindsholm - Naturhistoriske Undersøgelser 1977-1994. Det meste baseret på mere end 2000 sider rapporter, der på afgørende vis beskrev halvøens flora og fauna.

Jeg var i mange år med i DN´s bestyrelser i først Nyborg og senere Kerteminde, men koncentrerer mig nu om arbejdet i DOF.

Den rigtig hårde ilddåb med natur- og kommunalpolitik fik jeg, da byrådet besluttede sig for at etablere det kunstigt gravede Sybergland. Næsten alt gik galt fra start. Borgergrupper lavet på initiativ fra kommunen blev hele 2 gange syltet efterfølgende - til stor vrede - af alle de ildsjæle, som ville være med i projektet. Lokalplaner kolliderede nærmest uløseligt. Dem, der skulle grave søen, var samtidig dem, der skulle bruge jorden til Great Northern golfbanen, og samarbejdsviljen var til at overse. Læg hertil overskrifter som løftebrud, manipulerede referater, destruktion af fugleø og meget andet skidt.
MEN: Fra dette lavpunkt spirede et godt og konstruktivt samarbejde med tiden frem. Jeg har brugt oceaner af tid på sagligt at forklare "natursagen" og fremme en god dialog. Det er der i høj grad kvitteret for. I dag er der et godt samarbejde med både Byråd, forvaltningen og Great Northern. Jeg er udpeget til at sidde i styregruppen for Sybergland for Grønt Råd.

020622bromrp

Pontonbroen ved Sybergland, herfra kan man se mange fugle. Foto: Mogens Ribo Petersen.

Som en direkte konsekvens af fortidens fejl og nutidens gode samarbejde, inviterede kommunen en række borgere til at deltage i et udvalg der skulle se på kommunens fremtidige Natur- Miljø og Bæredygtighedspolitik. Sammen med politikere sled vi gennem 1½ år for at lave forslag på disse områder. Netop som vi havde forelagt resultatet for det samlede Byråd, brød Coronaen for alvor løs. De store resultater venter derfor stadig, men der arbejdes nu med en ny naturpolitik, klima og bæredygtighed og meget andet i forvaltningen, som jeg har en løbende dialog med.

Som fuglemand er jeg mere optaget af at lave tællinger af yngle- og rastfugle end at lede efter sjældne fugle. Det giver en god ballast, når vi skal forbedre Sybergland og få lavet en løsning på de alt for tilgroede øer i Lillestranden. Jeg tæller blandt andet øerne i Lillestranden for Naturstyrelsen.
Med en baggrund som Agrarøkonom - en længere landbrugsuddannelse - er det lidt lettere at være med omkring bordet når der skal diskuteres landbrugsdrift med de store lodsejere. Modstanden mod gode naturløsninger kommer desværre mere og mere fra lokale borgergrupper, som uden indsigt og med skjulte motiver forsøger at blokere for nødvendige tiltag. Den kamp bruger jeg også mange timer på.

020622tranesgTrane på foråsrtræk ved Horseklint, hvor man ofte kan træffe Mogens. Foto: Søren Gjaldbæk.

Naturpolitik fylder mere og mere i mit liv og jeg er for nylig indtrådt i Naturpolitisk Udvalg.

Privat er jeg gift med Kirsten Halkjær Lund der også er aktiv i DOF. Vi bor nær Sellebergsøen og har også et lille sommerhus ved Fynshoved. Ud over interessen for fugle, dyrker jeg selv min vin og er med i bestyrelsen på Fyn for Dansk Vin. Arbejdsmæssigt har jeg fundet et job der giver mere tid til mine passioner. Jeg er nu handicaphjælper med masser af fridage.