Det Grønne Råd, Nordfyns Kommune

Af Kurt Holm.

Præsentation af DOF Fyns repræsentanter i de 10 Grønne Råd på Fyn. Kommune: Nordfyns Kommune. DOF’s repræsentant: Kurt Holm.

Jeg har været medlem af Det Grønne Råd i Nordfyns Kommune siden etableringen i 2007. Fra 2007 til 2013 for Danmarks Naturfredningsforening (DN) og siden 2014 for DOF. Min store interesse for natur i almindelighed og fugle i særdeleshed har betydet, at jeg er aktiv i både DN og DOF. Blandt andet har jeg været områdekoordinator (Lillebælt) for DOF Caretakerprojektet i perioden 2005 til 2013.

Det Grønne Råd har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem interesseorganisationer, erhvervsorganisationer og administrationen i Nordfyns Kommune. Rådet skal endvidere kunne rådgive kommunen i forhold, som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i kommunen, samt bidrage til en både offensiv og konstruktiv politik på natur- og miljøområdet.

012022olundsg

Ølundgård ud til Odense Fjord. Problemerne med nedgangen i antallet af fugle i fjorden er et af de områder, som Det Grønne Råd arbejder med. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Det Grønne Råd er der dels repræsentanter for erhvervsinteresser som f.eks. Dansk Landbrug, Dansk Skovforening og det lokale vandløbslaug og dels repræsentanter for ”de grønne organisationer” som DN, DOF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Jægerforbundet. Desuden er der repræsentanter fra Friluftsrådet og en repræsentant fra Naturstyrelsen samt formand og næstformand for Teknik og Miljøudvalget samt formanden for erhvervs- og kulturudvalget.

Der holdes 3-4 møder om året og ved behov også en ekskursion til et relevant område i kommunen.

012022sangsg

Der raster mange Sangsvaner i Nordfyns Kommune i vinterhalvåret, disse er fra Hessum. Foto: Søren Gjaldbæk.

På fuglefronten har vi på det sidste haft problematikken omkring den voldsomme nedgang i antallet af fugle i Odense Fjord på dagsordenen, og desuden har vi i forbindelse med præsentationen af en kommende kyststi efterfølgende haft møder med udvalgsformændene og administrationen omkring stiføringen ved sårbare fugleområder.

En ting, jeg tillægger stor betydning, er det netværk, man efterhånden får opbygget som medlem af Det Grønne Råd, til stor gavn for samarbejdet og dermed i sidste ende til gavn for fuglene.