Det grønne Råd Odense Kommune

Af Kurt Due Johansen

Grønt råd i Odense
Jeg forsøger at maksimere DOF’s indflydelse i grønt råd i Odense. Det sker ved at være aktiv i debatterne i rådet, og ikke mindst ved at rejse sager og problematikker. Det er efter min mening vigtigt at være aktiv, og ikke bare at være til stede.

Men, det er ikke altid lige let at få noget igennem i rådet, idet der ligger en modsætning gemt i rådet, idet at vi alle sammen ser meget forskelligt på, hvordan naturen skal udnyttes. Nogen udnytter f.eks. naturen aktivt, hvorimod andre mere ønsker at beskytte naturen. Undertegnede mener at være beskytter med stort B. Et eksempel på sager, det ikke er nemt at opnå enighed om, er f.eks. jagten. Ikke fordi jeg har noget mod jagt som sådan, men fordi der findes steder, hvor jeg ikke mener der skal jages, f.eks. på kommunale arealer eller i og ved sårbare fjordområder (Odense Fjord f.eks.).

091122knopsg

Knopsvaner ud for Stige Ø. Odense Fjord er et område, der ligger Kurts hjerte nær. Foto: Søren Gjaldbæk.

Noget af det positive, vi har fået ud af snakker i rådet, er for eksempel, hvor vi skulle anvende midler til et erstatningsareal, der blev delvis ødelagt i forbindelse med en vejoverføring. Her blev vi enige om, at kommunen skulle erhverve og genoprette et fint engareal.

Et andet positivt punkt er det, at Odense Kommune nu har fået en biodiversitetsplan. Og minsandten om ikke der også var midler i 2021 og 2022 (ni millioner) og også bliver det i lidt mindre omfang i 2023. Jeg tilskriver æren for denne værdifulde sejr for naturen, at grønt råd mente, at denne sag var vigtig.