Dialogmøde med Naturstyrelsen den 9. marts 2023

Af Henrik Kalckar

Den 9. marts havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen (NST) nede på deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Niels Andersen, Leif Bisschop-Larsen, Henrik Mørup-Petersen og undertegnede Henrik Kalckar.

 • Better Birdlife indsatser i 22
  Noret og Vejlen på Tåsinge. Storeholm. Flyvesandet. Vigelsø.
 • Status for Ø-undersøgelsen 2021 og 2022 (DOF Fyn)
  DOF Fyn orienterede om det store projekt.
 • Miljøstyrelsen er med i et projekt ved Næråstrand
  Der opfordres til at DOF Fyn kommer med input og synspunkter til Annita Svendsen (ANSVE@nst.dk) i forhold til projektet.
 • Ringmærkning på Sydlangeland
  DOF Fyn orienterede om, at der har været en kontrovers mellem DOF Fyns Keldsnor Fuglestation, KNF og NST Fyn, fordi NST Fyn uden varsel fjernede DOF Fyns hegn.
 • Status for vildtreservater
  Rapport om Forstyrrelsestrusler i fuglebeskyttelsesområderne og vildtreservaterne.
 • Ansøgning LIFE Ring et kommunalt forankret (FMK) naturprojekt som laver indsatser over det meste af Fyn
  Snak om indsatser
 • Miljøstyrelsens Fugleovervågning 2023 i specifikke fuglebeskyttelsesområder
  Her skal registreres Sydlig Blåhals, Trane, Rørhøg, Klyde, Plettet Rørvagtel, Havterne, Fjordterne, dværgterne, Splitterne og Engsnarre.
 • Odense Havn ønsker bl.a. at udvide sejlrenden
  DOF Fyn orienterede om at vi finder dette stærkt problematisk
 • Naturstyrelsen er ved at forberede sine skove til tiden med urørt skov
  Har DOF Fyn input vedrørende fugleinteresser i de planlagte områder?

Man kan læse referat fra mødet her.

230323havrecld

Havrevimpe. Foto: Claus Dalskov.