DOF-Fyn Fuglekursus

Efterårskurset lakker nu mod enden, idet 4 ud af 5 lektioner er gennemført. Hver lektion består af en aften med fotos om feltkendetegn i DOF-Fyns lokaler, og så en efterfølgende ekskursion.

Lørdag d 2. november havde vi så tur til Knudshoved. Og som stort set resten af efteråret var det et mørkt og regnfuldt vejr.

Snespurv. Foto: jan Erik Hansen.

Vi startede med at gå ud på molen i håb om at finde Sortgrå Ryler. Vi nåede helt ud for enden uden at se andet end Skarver og Sølvmåger. Men på vejen tilbage kom en Snespurv, som vi fik set fint. Og da vi var kommet næsten tilbage til fastlandet, råbte Per Arne, der var bagerste mand, at der var en Ryle nede på stenene. Og ganske rigtig, her gik en fin Sortgrå Ryle.

Sortgrå Ryle. Foto: Jan Erik Hansen.

Efter en tår kaffe gik turen rundt om Østerø sø, og her blev et par hundrede Pibeænder beundret. Og ude i strandkanten gik 3 Stenvender og fouragerede.

Ved Slipshavn var der forskellige vadefugle bl.a. en pæn flok Rødben, og i strandkanten gik en fin Skærpiber.

Skærpiber. Foto: Jan Erik Hansen.

Så blev det mere regnvejr, og vi hastede tilbage gennem skoven til bilerne. På trods af vejret fik vi dog en fin oplevelse med nogle tillidsfulde fugle.

Tak til Jan Erik Hansen for fotos, som blev taget under meget dårlige lysforhold.

Børge og Niels.

##