DOF Fyn turen til Firtalsstrand og Ølundgård den 27. februar.

Kell var som turleder mødt klokken 7.15 på parkeringspladsen og var i daggryet vidne til en Havørn, der var fløj henover ham i retning af Ølundgård.

 

Blishøne, Mellemstykket. Foto: Jan Hansen.

Da alle tilmeldte var samlet klokken 8.30, og teleskoperne var stillet op på parkeringspladsen, dannede vi os et indtryk over fuglene i Mellemstykket. Der var talrige ænder og gæs, blandt andet mange rastende Grågæs. 300 overflyvende Bramgæs, og vi blev budt velkomne af trompeterende Sangsvaner, dels fra Ølundgård og omgivende marker, dels af flere overflyvende Sangsvaner på vej til fourageringsstederne.

Ud over Sangsvane, naturligvis også Knopsvane. Foto: Jan Hansen.

Lige før vi begav os til fugletårnet ved Firtalsstrand, lød sang af en Grønspætte i krattet nær gården overfor parkeringspladsen.  Fuglen blev desværre ikke set, med lod sig høre i et par omgange.

På vej mod fugletårnet, lod 2 Musvåger sig se, ganske lyse i fjerdragten ligesom en Vindrossel blev spottet og fotograferet.

Rastende Viber i selskab med lidt Krikænder. Foto: Jan Hansen.

Fra fugletårnet var det mest de mange ænder, som blev talt, og der var 16 Knarænder, 12 Skeænder, 3 Spidsænder og 3 Lille Skallesluger, heraf 2 smukke hanner. Hertil 40 Gravænder og 78 Storspover.

Der var flere overflyvende Vibeflokke oftest iblandet mange Stære.

Herfra Firtalsstrand og Mellemstykket begav vi os på gåben til fugletårnet ved Ølundgård. På stierne dertil blev vi mødt af 2 ivrige Fuglekonger, Musvit og Blåmejser samt 11 Grønirisker.

Fuglekonge, set på vej til fugletårnet ved Ølund. Foto: Jan Hansen.

I fugletårnet var det atter ænderne, der var talrigest med ikke færre end 52 Skeænder, 19 Spidsænder og 22 Knarænder, men mest spændende var dog nok en hun-farvet Blå Kærhøg og en Vandrefalk, som jagede samtidigt, og afslutningsvis satte sig nær hinanden på 2 forskellige pæle.

Skægmejse, Ølundgård. Foto: Jan Hansen.

Ved ankomsten tilbage på parkeringspladsen lykkedes det Jan Hansen at provokere en Skægmejse frem til syn for flere deltagere og fotografering.

Artslisten talte 32 arter.

Med venlig hilsen Kell Grønborg.