DOF Fyn ved Ørnens Dag på Stige Ø, den 23. februar 2019

Atter en gang var PR-gruppen på plads på Stige Ø i dagens anledning.

Vejrudsigten lovede en strid blæst, så ekstra mandskab var med fra morgenstunden.

Og i år havde vi sikret os adgang, ved at Jette Gandrup på forhånd havde afhentet en brugbar nøgle hos kommunen. Det lettede adgangen betydeligt, modsat sidste år, hvor vi skulle bære en del af udstyret op ad bakken.

Jette Gandrup, Jan Erik Hansen og Jens Rasmussen hjalp med at læsse traileren dagen i forvejen. På dagen kl. 7.00 mødtes vi så ved sejlklubben på Østre Kanalvej, hvor Per Havlit og Victor Kandsberg også stødte til.

 

Ørnens Dag, nogle af de yngre gæster. Foto: Jan Erik Hansen.

Det første store lyseblå ”Ørneskilt” blev rejst her ved sejlklubben, og lidt efter var også det næste af slagsen rejst ved hovedindgangen til Stige Ø arealet. Det er rart med en stor fast gruppe, for alle ved, hvad der skal ske, og hvor der skal stilles op. Så medens nogle rejste det store ørneskilt, satte andre et A-skilt op samt begav sig på vej med et beachflag, der blev rejst ved et ”sti-y” for at vise gæster på rette vej.

Alle blev samlet på bakketoppen, hvor vi kort drøftede vindretning og placering af telt og biler samt trailer, og teltrejsning kunne begynde. Det gik nogenlunde medens tag-stænger og tag-dug blev lagt ud. Værre var det, da vi skulle have taget i højden og monteret telt-benene. Blæsten blev generende, næsten som vi havde forudset, hvorfor vi også havde forberedt snore og reb på strategiske steder, således at vi kunne tøjre vindsiden med gavl og side-teltdug, inden vi rejste læsiden. Og den taktik holdt stik, så med lidt sved på panden var teltet rimeligt hurtigt oppe at stå, og vores sædvanlige ”rejsegilde” med morgenbrød og kaffe kunne ske i læ for vind og haglvejr.

Teltet kom på plads, så man kunne stå i læ for den barske blæst. Foto: Jan Erik Hansen.

Resten af udstillingsmaterialet blev stillet op, og brochurer og bannere ligeledes fremlagt og ophængt. Også vore fuglesilhuetter blev placeret i træer og buske. De er altid god for en omtale, især når der ikke lige er rigtig fugl at se.

Lidt før kl. 10 begyndte gæsterne at dukke op. Og vi havde også glædeligt besøg af Kell Grønborg og Henrik Mørup-Petersen, der hjalp med viden og svar på spørgsmål fra gæsterne. Henrik fik lige omkring kl. 12 øje på en Havørn ude over Vigelsø. Havørnen var heldigvis lidt sulten, så den fløj lidt omkring og jagede med ænderne. Efter at den havde rastet kortvarigt på det sydlige dige, gik Havørnen atter på vingerne, og denne gang var det åbenbart alvorligt ment. For den gik til angreb på den store flok Bramgæs, ca. 1500 styk, der gik og græssede på engen. Det var et imponerende syn for de mange gæster, der heldigvis nåede at se den i både håndkikkert og teleskop. Dejligt med lige netop Havørn på denne dag!

Havørnen på Vigelsø studeres. Foto: Jan Erik Hansen.

Antal sete arter nåde op på ca. 25, hvilket er tilfredsstillende på en så blæsende dag.

Der var knap så mange deltagere, som der plejer at komme, men de der trodsede blæsten fik en god dag ud af det, og vi fik mange gode fuglesnakke. Der blev solgt en del fugle-pins og delt mange brochurer ud, og vore opslagstavler blev flittigt studeret.

Havørnen på Ørnens Dag var uden for fotoafstand - denne er fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Blæsten tog til, så det var godt at teltet var forsvarligt tøjret til bil, trailer og trådhegn. Da det nærmede sig lukketid, fik vi en stor regnbyge. Det var lidt ærgerligt, for så kunne vi ikke pakke teltet i kassen, men måtte i stedet slæbe det ind i klublokalet og hænge det til tørre.

Det giver så også lige en ekstra tur til klubhuset, når vi efter nogle dage kan tage ned og pakke det helt sammen i kassen, klar til næste udstilling, der bliver lørdag den 2. maj i Tarup-Davinde, Phønix-grunden, Udlodsgyden, og igen dagen efter den 3. maj i ”Den Romantiske Have” på Sanderumgård, i forbindelse med godsets samarbejde med Haveselskabet om et forårsmarked.

Børge L. Rasmussen fortæller en af gæsterne om Havørnene. Foto: Jan Erik Hansen.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor TAK! til alle der besøgte standen. En ekstra stor TAK! til Kell Grønborg og Henrik Mørup-Petersen for deres medvirken ved formidlingen. Og en særlig stor TAK! til Jan Erik Hansen, Jens Rasmussen, Jette Gandrup, Per Havlit og Victor Kandsberg for al jeres hjælp både før under og efter eventet. Uden jeres store indsats var det ikke lykkedes at stable det hele på benene!

Der er altid gang i en fuglesnak med nogle af gæsterne. Foto: Jan Erik Hansen.

Skulle der være nogen, der kunne tænke sig at være med, så er de hjertelig velkommen til at kontakte undertegnede. Vi vil gerne være flere, da der jo altid er nogen, der ikke kan en gang imellem. Du behøver ikke at være fugle-ekspert, men blot at have lyst til at tage kontakt til gæster, der går forbi teltet, og ”lokke” dem ind i hulen. Vi hjælpes altid ad, hvis vi får spørgsmål, vi er i tvivl om. Det lærer vi noget af alle sammen hver gang!

Tekst: Børge L. Rasmussen, mobil 22 21 60 20, mail borge.lrasmussen@gmail.com