DOF Fyns Facebookside runder 1000 medlemmer

Af Per Rasmussen

DOF Fyns Facebookside er oprettet 27. januar 2015, og altså 6 år gammel. 
Facebooksiden er sammen med vores hjemmeside, foreningens digitale ansigt ud ad til.

DOF Fyn har 1030 medlemmer. Mange af vores Facebook medlemmer er dog ikke også medlem af foreningen, men vi håber da det kunne have interesse for nogen. 

Facebooksiden bruges især til at oplyse om forenings virke, feks ved at linke til artikler på hjemmesiden, samt opslag der omhandler fuglene på Fyn. De seneste år er der også kommet en stigende mængde af fuglefotos, som mange har glæde af. 

DOF Fyn facebookside  er med de 1000 medlemmer den næststørste facebookgruppe blandt DOFs lokalforeninger. Kun overgået af DOF Nordjyllands facebookgruppe med knap 1300 medlemmer. I parentes bemærket har Esben Eriksens, Langelands Fugle 1220 medlemmer…

At DOF Fyns Facebookside har så mange medlemmer skyldes nok at vi har en meget aktiv hjemmeside, med næsten daglige artikler, samt de mange fuglefotos, som mange forskellige fotografer slår op.

Lad det endelig forsætte sådan.

  2021 04 12 facebook