DOF Fyns generalforsamling 2019

DOF Fyn afholder Generalforsamling tirsdag d, 19. februar 2019 kl. 19 i vores lokale på Brændekildevej 40, Bellinge, 5250 Odense SV.  Find vej.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
  4. Budget for 2019.
  5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. De modtager alle genvalg. Som suppleanter opstilles Ella Mikkelsen, Henrik Kingo Andersen og Jette Gandrup.
  6. Valg til repræsentantskabet: Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg og Ivan Sejer Beck. Ivan Sejer Beck ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat er Niels Bomholt med Jens Bækkelund som suppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
  8. Forslag fra medlemmerne.
  9. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Niels Andersen berette om Vibens kummerlige situation i vores land(brug). Se en nærmere beskrivelse af foredraget HER.