Vibens kummerlige situation i vores land(brug).

Niels Andersen vil efter DOF Fyns generalforsamling tirsdag d, 19. februar 2019 kl. 19 gøre os meget klogere på Viben, dens situation i dagens Danmark og på hvilke initiativer, der bliver igangsat i et samarbejde mellem DOF, Landbrug & Fødevarer og deres videnscenter, SEGES.

2019 01 29 Vibeunge Steen Lauritsen

Vibeunge - hvordan bliver der flere af dem i det danske land(brug)?. 

Fælles fodslag om folder, der kan få viben til at slå sine 

- og på sigt bringe vibeskriget tilbage i morgenkrydderen


Hvor meget skal en vibeunge tage på i døgnet, hvis den skal nå flyvefærdighed?

Hvor langt kan et vibepar gå med deres unger fra redested til nærmeste eng?

Hvad betyder det for ungeoverlevelsen, når flere viber yngler tæt sammen?

Hvad betyder afgrødevalg, driftsform og –intensitet for vibetrivslen - og ikke mindst: hvad betyder forårstromling for viberne?

Det, og meget mere, får du svar på, når DOF-Fyns kommunerepræsentant i Svendborg Niels Andersen, lokalt kaldet VibeNiels, med billedeksempler og en enorm ballast i form af kilder fra ind- og udland beretter om, hvad der kan give viben fodfæste i det danske bondeland igen. For lige nu kniber det gevaldigt med at høre ekkoet af vibeskrig i morgenkrydderen – med en bestand, der i dag ligger på ¼ af bestanden, da punkttællingerne startede for godt 40 år siden.

2019 01 29 Vibe med unge Steen Lauritsen


Oplægget holdes i anledning af et utraditionelt initiativ, hvor DOF sammen med Landbrug & Fødevarer og deres videnscenter, SEGES her til foråret udesender en folder med gode råd til landbrugere, der ad frivillighedens vej gerne vil hjælpe viberne på deres marker og enge.

Samarbejdet er kommet i stand på baggrund først og fremmest af det enorme, frivillige arbejde for og med viber, som Svendborg-DOF’eren Niels Andersen i 2017 høstede DOFs hæderspris for. Det er fulgt op af Fuglenes Hus og en yderligere frivilligindsats fra DOFs ’Vibe-dream-team’. Dream-teamet tæller ud over Niels Andersen andre DOF’ere med mangeårigt og dybtgående kendskab til viben – den ene af dem faktisk så dybt, at han i sin tid skrev EU’s handlingsplan for viben.

Folderen kommer som sagt til at give gode råd til den enkelte landmand om, hvad han eller hun kan gøre. Vel at mærke inden for landbrugslovgivningens rammer, og uden at han eller hun mister landbrugsstøtte.

Tager landmændene folderen til sig, vil det betyde en øgning af vibernes chance for at producere flyvefærdige unger på de desværre få steder, hvor de stadig findes. Og dermed kan den dramatisk faldende kurve over vibens bestandsindeks forhåbentlig knækkes. Om den kan bringes til at stige igen, afhænger af, om folderens initiativer på sigt bliver fugt op af økonomiske incitamenter, og af, om lovgivning og støtteregler kan gøres mere rummelige, så der igen bliver plads til vibeskrig i vores morgenkrydder.

Også det er DOF og Landbrug & Fødevarer parate til at samarbejde om. Fra DOFs side med den klare præmis, at et samfund, der ikke kan tage vare på sine kulturfølge-arter, er et fattigt samfund, og at det ikke nytter noget blot at pynte på kulisserne, når det er selve scenen, den er gal med.

2019 01 29 Vibe med unger Steen Lauritsen

Foto: Steen Lauritsen