Dværgcanadagås

Af Søren Gjaldbæk

Navnet Dværgcanadagås dækker over fire racer af arten Branta Hutsinchii, som lever i Nordamerika. Den kendes blandt andet på størrelsen - ca. som en Bramgås og på et lille næb, som er helt forskelligt fra Canadagåsens sangsvaneagtige næb. Siden 2000 er der 394 meldinger af fuglen, de fire af fundene er fra Fyn.

100823dvaergcanadals

Dværgcanadagås af racen mimnima, 19. august 2021, Bøjden Nor. Bemærk udover den ringe størrelse også den stejle pande og det lille næb, som er helt anderledes end hos de andre Canadagæs. Foto: Leif Sørensen.

Den holdes i fangenskab mange steder og undslupne fugle er set rundt omkring. En nordamerikansk fugl kunne muligvis optræde spontant, hvis den slog følge med f.eks. Bramgæs, men de danske fugle betragtes mig bekendt som undslupne fugle.

De fire fynske fund er en af racen minima fra Bøjden Nor, der blev set i perioden 19. til 23. august 2021, 3 undslupne fugle 21. maj 2022, en fugle ifølge med to Canadagæs ved Højstene Løb, den 5. juni 2023 - i forbindelse med Ø-undersøgelsen og igen en ifølge med to Canadagæs den 19. juli ved Slipshavn Enge den 19. juli og igen den 3. august, denne gang i selskab med Indisk Gås. De tre fund fra 2023 kan meget vel være samme fugl, men selvfølgelig også tre forskellige.

100823canadadvaerget

Dværgcanadagås eller "lille Canadagås"? Næb og hovedform ser ikke helt perfekte ud for dværg. Foto: Erik Thomsen.

SU har godkendt fundet fra Bøjden Nor, fuglene fra 2023 er ikke indsendt. Man skal huske på, at Canadagås kan variere i størrelse - en lille Canadagås er ikke automatisk en Dværgcanadagås, men kan give anledning til at tjekke hovedform, den skal have stejl pande, og næbbet skal være lille. Fuglen fra Slipshavns Enge lever efter undertegnedes mening ikke op til dette og er i mine øjne en ”lille Canadagås”.