Dværgmåge

Af Søren Gjaldbæk

Dværgmågen er, helt som navnet antyder, vores mindste måge og en meget elegant og flot fugl. De gamle fugle har i både sommer-og vinterdragt sort undervinge, hvid vingebagkant og lysegrå overside. I sommerdragten har den sort hætte, som om vinteren reduceres til en lille mørk kalot og en sort øreplet. Ungfuglen har et mørkt "w" på overvingen og hovedtegning som den voksne i vinterdragt.

181023dvaerg5et

Dværgmåge, 26. oktober 2023, Spodsbjerg. Foto: Erik Thomsen.

De fleste yngler nogle øst for os i Finland og Rusland, overvintringsområderne er i Atlanterhavet og Middelhavet. Vi ser dem på trækket til og fra disse områder - flest om efteråret, især i forbindelse med østlige vinde kan vi have mange. Vi har 7 trækobservationer af over 300 fugle, Alle fra Dovns Klint - topnoteringen er på 677 fra den 9. november 2021. Den 15. og 17. november i år trak henholdsvis 194 og 235 forbi klinten, så der er stadig fugle tilbage. En enkelt stor forårstrækdag er fra den 25. april 2011. De øvrige store træktal er fra slutningen af oktober til begyndelsen af november. Største rasttal er 380 fra Nørreballe Nor den 28. april 2014 i forbindelse med forårstrækket.

181023dvaerg8et

Dværgmåge, 26. oktober 2023, Spodsbjerg. Foto: Erik Thomsen.

Som det ses på kortet rater der Dværgmåger langs kysterne og også i vores søer - de behøver ikke at være særligt store, men i sæsonen er Arreskov Sø et godt sted for arten, der var eksempelvis 2 gamle og 3 ungfugle der den 15. november i år. Også ved Spodsbjerg ses der tit rastende Dværgmåger, det var også tilfældet den 26. oktober 2023, hvor Erik Thomsen besøgte lokaliteten. To gamle fugle fouragerede i tangopskyllet.

181023dvaerg9et

Dværgmåge, 26. oktober 2023, Spodsbjerg. Foto: Erik Thomsen.

Vi har også fund de fleste vintre, for det meste af enlige eller få fugle, så kig efter den, hvis du ikke allerede har den på årslisten!