Efterårstrækket 2020

Vi er nu så langt fremme på året, at Dovns Klint ikke længere tiltrækker horder af trækobservatører. Det tager vi som et vidnesbyrd om, at efterårstrækket er slut, selv om der altid er et par fugle, der stikker sydover året ud. Det er på tide at få gjort status over forløbet. De fleste observatører klamrer sig desværre til Sydlangeland, så det er derfra hovedparten af trækobservationerne kommer - statistisk set alle. Vurderingen af, hvad der fortjener omtale, er naturligvis ikke kanonisk - her er, hvad jeg har valgt at hæfte mig ved - andre ville måske vælge anderledes.

120220hvepssv

Hvepsevåge. Efterårstrækket gav kun det halve af sidste års resultat. Foto: Steen Vagner.

Lad os starte med rovfugletrækket - de rå tal fra netop Dovnsklint og Gulstavområdet ses nedenfor:

120220rovskema

Træktotaler, uge for uge, fra Gulstavområdet fra 24. august til 8. november.

Kigger vi på de tabellen er der (mindst) otte arter, som springer i øjnene.

  • Fiskeørn: Et fald på 62%
  • Hvepsevåge: 2020 gav ca. halvdelen af resultatet fra 2019. Her er det værd at huske på, at trækket af Hvepsevåge varierer meget år for år, vindretningen i den korte periode, hvor hovedtrækket forløber, ult. aug. - pri. sep., er ret afgørende for, hvor mange fugle, der kommer til Fyn. I 2019 havde vi en enkelt dag på Langeland 7. september - med 1370 fugle, hvilket næsten er dette års total! Det siges, at de har haft et dårligt yngleår herhjemme, mange af de gamle fugle trak tidligt.
  • Musvåge: Næsten 5 gange så mange som sidste år, noget af trækket gled udenom Sydlangeland sidste år, f.eks. trak næsten 1000 ud via Ristingehalvøen.

120220rrhgobo

Der blev set mange Rørhøge i år. Foto: Ole Bo Olsen.

  • Rørhøg: En stigning på 67%.
  • Spurvehøg: En stigning på 85%.
  • Rød Glente: I 2019 kom der væsentligt færre Røde Glenter forbi end i 2018, hvor niveauet var som i år.
  • Tårnfalk: Et bemærkelsesværdigt godt år for den art, må man sige - blandt andet en dag, 27. september, med 304. Landets næststørste træktal for arten kom fra Gedser dagen efter med sølle 74!
  • Dværgfalk: Mere end 3 gange så mange som i 2019, hvor der som det var tilfældet med Rød Glente var meget få. 2020 kom tilbage på niveau med 2018.

120220trnobo

Et fænomenalt stort antal Tårnfalke blev set på træk i år med absurd mange - 304 - den 27. september. Foto: Ole Bo Olsen.

Som man også ser var der (til manges store fortrydelse) kun en enkelt Steppehøg, hvor vi sidste år havde en jubelperiode på et par uger i september med rigtig mange. Samme periode rastede også nogle Aftenfalke - det fik vi heller ikke i år; den enlige fugl blev ikke set af mange.

120220hul2019ls

Også Hulduerne optrådte i større tal end sædvanligt - denne enlige er fra sidste år. Foto: Leif Sørensen.

Også i forhold til 2019 falder duetrækket i øjnene. Ringduerne trækker i store tal i en ret kort periode, årets total blev på 427000, hovedparten trak fra 11. til 17. oktober - klart bedste dag blev 13. oktober med 186000. Også Hulduerne gjorde det godt - her var det to dage, der dominerede. 1205 stk. i rene flokke den 27. september, og den 13. oktober blandede 1860 Hulduer sig i de store flokke af Ringduer. Da efterårstrækket var slut, var der trukket 7015.

Blåmejserne trækker i store tal visse år - 2020 blev et sådant. I alt 10075 kom i notesbøgerne på Dovns Klint, den 4. oktober de 3800! Der var mange steder rundt omkring, hvor man kunne opleve småflokke af Blåmejser på direkte træk.

Ellers blev efteråret præget af et par rigtig store finkedage - der var 6 dage med over 100000 af slagsen, bedste dag blev 11. oktober med 155300 - alle nævnt, ingen glemt. Det samlede træktal blev på over 1.4 mio., 2019 gav blot en halv million.

120220blobo

Blåmejse, der trak over 10000 fra Dovns Klint - denne er fra Fakkebjerg, mon ikke den også er nået til klinten. Foto: Ole Bo Olsen.

Endelig fremhævede jeg sidste år trækket af Hedelærke som det bedste i mange år, totalen blev på 657. Jeg ved så ikke, hvad jeg skal sige om dette år - her kom der i alt 1422 Hedelærker - uden at have tjekket, tror jeg, at det slår alle danske træksteder komfortabelt i den disciplin.

Vender vi blikket fra Langeland og mod andre fynske træksteder, er der ingen med god dækning. Knudshoved har dog observatører i nogle dage. Det er især ”Musvågetrækket, der trækker”, og årets total blev på mindst 3440 - ingen rigtig store dage, bedste blev 11. oktober med 1284. Nævnes skal også, at Hans Rytter i Ørbæk den 13. oktober havde 701 på træk, samme dag 666 i Nyborg, mon ikke de er gledet forbi Ørbæk? Man kan undre sig over, at så få prøver lykken dernede - der kan være dage med et glimrende småfugletræk, der var dog ingen observatører, der ramte en sådan dag i år.

120220mussv

Musvåge på træk. Foto: Steen Vagner.

På de nordfynske kyster, hvor der kan være et udmærket træk af terner, ande- og vadefugle, det er let at påstå, for ingen kontrollerer! I år udelukkede vejrforholdene også havfugletræk - der var ingen nordvestenvind af betydning, tager vi den 20. og 23. november med blev det til blot 3 Storkjover, 16 Rider og højest 30 Suler. Til sammenligning kunne man ved Flyvesandet se 22 Storkjover og 211 Suler den 17. september sidste år. Det er en irriterende verden, vi befinder os i!

Som sidste år vil vi komme med en sandsynligvis forgæves opfordring - prøv lykken med efterårstrækket i 2021 et andet sted end på Langeland - der er fugle andre steder!

Tekst: Søren Gjaldbæk.