En beretning fra ø-undersøgelsen

Tekst Niels Bomholt. Fotos Lilly Sørensen.

Bent Staugaard Nielsen havde valgt en ualmindelig fin dag til det første togt til nogle af Lillebælts næsten eksotiske øer. Det var næsten vindstille og halvskyet. Vi tog færgen fra Assens til Bågø, og her havde Bent så entreret med en lokal landmand, der havde en fin båd til opgaven.

050921brandslis

Her er vi ankommet til Bastholm, og Bent er i fuld gang med at notere hvor mange måger der er.

Bastholm er en lille ubeboet ø på kun 3.5 ha. Der ligger en lille jagthytte og der er sat nogle får ud for at holde vegetationen nede. Her ses øens beboere. De virkede en smule reserverede.

050921vdderlis

Bastholms beboere.

Der er adgang forbudt i fuglenes yngletid, men vi havde fået en dispensation. Vi talte bl.a. 155 Sølvmåger, 32 Svartbag og fandt 3 ederfuglereder, som vi omhyggeligt dækkede til. Også en lille flok Stenvender rastede inden de trak videre.

Næste ø var Småholmene, der er 2 sammenvoksede småøer meget tæt på den jyske ø Årø, men de hører altså til Fyn.

050921kolonilis

Forladt skarvkoloni.

Her havde der været en skarvkoloni, som dekorativt var anbragt omkring en hyldebærbusk. Men uvist af hvilken grund, var den forladt. Det forlød, at der var Mårhund på Årø, så måske er den skyldig.

050921havtlis

Et par Havterner fra Småholmene. Det var de eneste 2 vi så på turen. Vi håber, der kommer flere senere.

Sidste stop på turen var Brandsø. En noget større ø, som er ejet af Wedellsborg Gods, og som bruges til jagt. Her er sat både Kronhjorte, Dådyr, Mufloner og vildheste ud. De går og græsser i områder, som minder om den afrikanske savanne. Der er også noget gammel skov og en fin mose.

050921brandlis

Parti fra Brandsø.

I forhold til den sidste ø-undersøgelse i 1974-76 fandt vi 4 nye ynglende arter nemlig Musvåge, Havørn, Ravn og Korttået Træløber (4 par). Til gengæld så vi ingen Hættemåger (4200 par i 1975) eller Splitterne eller Havterne. Så der er sket store forandringer i fuglefaunaen derude.

Vi var også heldige at finde 3 Ringdrosler, netop som Bent havde udtrykt, at det kunne være fint, at finde dem her.

I alt så vi 64 arter på turen.