Her står DOF-Fyns ø-undersøgelse lige nu.

Af Niels Andersen Finansieringen af opsætning og trykning af resultaterne af DOF-Fyns ø-undersøgelse er nu glædeligt faldet på plads, som beskrevet af Henrik...

Stor donation til DOF Fyns Ø-undersøgelse

Af Henrik Kalckar I går fik jeg denne fantastisk glædelige besked fra Aage V. Jensens Naturfond: KÆRE HENRIK KALCKAR - DOF FYN DIN ANSØGNING ER NU BLEVET...

DOF-Fyns Ø-undersøgelse. Status oktober 2022.

Leif Bisschop-Larsen Vi kan nu se tilbage på et meget vellykket 2-årigt feltprojekt, hvor omkring 40 optællere har talt ynglefugle på 106 øer omkring Fyn og...

DOF-Fyns Ø- undersøgelse. Status august 2022.

Af Niels Andersen DOF-Fyns toårige ø-optælling er nu afsluttet. Tak til alle, der har medvirket til at gøre det hele muligt.2022 var det sidste optællingsår,...

Ø-undersøgelsen – Ny yngleart på småøerne.

Af Lilly Sørensen Vi Niels Andersen, Niels Bomholt og jeg var den 2. maj (1. optælling) ude og tælle fugle i Lillebælt på Bastholm, Småholmene og slutteligt...

Ø-UNDERSØGELSEN 2021-2022 i en større sammenhæng

Af Leif Bisschop-Larsen Resultaterne fra det første års feltundersøgelser indgår nu i det store EU-LIFE projekt Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre...

Botilbud til sjældne Splitterner

Af Niels Andersen Ø-undersøgelsen i DOF-Fynregi fører mange interessante resultater med sig. Splitternen er blevet så sjælden, at vi faktisk vi blot fandt...

Ø-undersøgelsens første år - nogle foreløbige resultater

Ederfugle unger, Bukø i Lindelse Nor. Foto: Hans-Henrik Wienberg. I foråret 2021 har 42 optællere over to dage i felten gennemført en registrering af ynglefuglene...

Ø-undersøgelsen 2021-22 Næråstranden

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk To gange med præcis en måneds mellemrum traskede Lene Parkø, som er suppleant til DOF Fyns bestyrelse, og jeg en tur på 10 km...

Reportage fra felten - Bjørnø 30.05.21

Af Anja Elisabeth Petersen. Gravandens seks ællinger. Foto John Markenvard. Min makker, John, og jeg ankommer til Bjørnø med den lille færge ca. kl...
1 ... 3