En halvgammel Sølvmåge

I kolde perioder ringmærker jeg måger hjemme i haven. Kulden gør mågerne langt mere interesseret i det billige toastbrød!

Fangsterne har blandt andet produceret en Sølvmåge med en slidt ring! En slidt ring tyder oftest på det er en fugle af ældre dato!

Solvmage 20210213 4254651b

Slidt ring på benet af en Sølvmåge

Og ganske rigtigt. Fuglen blev ringmærket som unge, af Lars Hansen, på Vresen den 29. juni 1997. Altså for næsten 24 år siden!

Ældste dansk ringmærkede Sølvmåge: 31 år og 4 måneder. Læs mere om Sølvmåge på Dansk Trækfugleatlas. 

Ældste kendte Sølvmåge ifølge EURING longevity list: En hollandsk fugl på 34 år og 9 måneder.

Solvmage 2021 02 20

Sølvmåge

Tekst og foto: Hans Rytter