En punkttæller beretter

I 2010 faldt jeg tilfældigt i snak med Per Damsgaard-Sørensen (DOF Fyns daværende punkttællingskoordinator/red.), der var på punkttælling. Han tilbød at oprette en rute til mig, og i juni 2010 var jeg på min første tur. Jeg havde en datter med til at sætte stopuret, notere fuglene og hjælpe med bestemmelsen. Denne rutine har vi bibeholdt siden på de to årlige tællinger. Ruten er på 13 punkter. En tur rundt i agerlandet forbi små vandhuller, en sø, skov, eng og bebyggelse.

Kort over ruten.

Ruten er placeret, så de fugle, vi registrerer, er de mere almindelige fugle, men af og til med overraskelser.

Punkt 7 er placeret ved et lille vandhul med bevoksning omkranset af marker. Her sad Bomlærken i samme træ ved ynglefugletælling i årene 2011-2013, og vi kigger stadig efter den hvert år, men uden held.

Punkt 7. Foto: Anne Veber Døssing.

En anden oplevelse var vinterfugletællingen 2015, hvor vi opdagede 6 fouragerende Dobbeltbekkasiner ved et lille vandløb på engen ved Søby Sø (punkt 6). Dem har vi ikke set siden.

Til gengæld sidder Rørspurven hvert år og synger på samme sted ved søen (punkt 5), og nogle år er der også rørsanger. Havørn, Musvåge og Rørhøg kommer af og til mens Fiskehejrer, Gravænder og Grågæs er mere sikre.

Punkt 3, Enghave. Eng omkranset af skov og mose. Foto: Anne Veber Døssing.

Punkt 3. På engen går der græssende køer om sommeren. Her er der for det meste mange By- og Landsvaler at tælle i ynglefugletællingen og ofte Musvåger og Gøg. Svalerne fanger insekter og henter byggemateriale til redebygning. Fra skoven høres småfugle, f.eks. Munk, Tornsanger og Bogfinke.  Ved vinterfugletælling i år, også Kongeørn.

I Dyrehave har vi punkt 4 i skoven med et lille vandhul i baggrunden. Her er en del forskellige småfugle sommer og vinter. De er svære at se i bevoksningen og mange registreres ofte på stemmen. Her findes Kvækerfinke, Sumpmejse, Stor Flagspætte, Gærdesmutte, Gransanger, Korttået Træløber, Halemejse, Musvit, Munk, Bogfinke m.m.

 

Punkt 12. Foto: Anne Veber Døssing.

Det er interessant at følge med i bestandsudviklingen på de forskellige punkter sommer og vinter. På nogle punkter findes mange forskellige arter hele året, og på andre er der særlig om vinteren store flokke af kragefugle. F. eks på punkt 12 i det åbne landskab. Her høres om sommeren sanglærker i luften og sangfugle fra træer og buske.

Ruten køres i bil, og den tager 3 timer at gennemføre. Vi glæder os hver gang til at komme ud på ruten og se, hvad der venter. Det er specielt at komme det samme sted, på samme tid af året, på samme klokkeslæt, og det vi læser i Årsrapporten for punkttællingsprogrammet stemmer godt overens med det, vi oplever i felten.

Anne Veber Døssing og Sandra Døssing.

 

Skulle nogle blive inspirerede af Annes beretning, minder vi om, at ynglefuglepunkttællingerne løber frem til 15. juni, så man kan sagtens nå at være med i år - så er ruten også klar til vinterfuglepunkttællingen. Læs mere om det praktiske omkring oprettelse af punkttællingsrute og indberetning af resultaterne i vejledning for punkttællere og om punkttællingsprogarmmet generelt her.