Endelig… Kasseprojekt Stor Skallesluger, tilsynsrapport 2023.

Af Niels Andersen

Det hele startede for nu ni ynglesæsoner siden, hvor en engageret flok sydfynske fuglevenner i februar 2015 satte 11 redekasser - beregnet til Stor Skallesluger - op i de kystnære skove på Sydøstfyn, Tåsinge og Thurø. Det skete fordi vi gerne ville udfylde det hul i udbredelsen, som Stor Skallesluger udviste, idet den med sin sydlige udbredelse i Danmark forekommer både vest og øst for det sydfynske område.
Over et par årtier er bestanden i Danmark nærmest tidoblet til samlet 150 par, efter at over 500 kasser har afhjulpet skalleslugerens boligmangel. Faktisk yngler nu næsten alle de danske Store Skalleslugere i kasser opsat af frivillige ornitologer i artens kerneområder. Vi havde i DOF-Fyns område held med os allerede i 2016, hvor en af kasserne på Thurø husede arten, se selv i Fugleatlas på side 102. Siden har der været langt imellem snapsene, men…

200623ungerlk

Stor Skallesluger med ællinger ud for Vejstrup Ås udløb. Der er 9 ællinger. Foto: Lars Kirk.

2023 blev året, hvor vi så det første kuld i det sydøstfynske område. To år tidligere var Stor Skallesluger under ø-undersøgelsen fundet på Fænø, men i år fik vi ællinger at se. Om lige vores kasser har været i brug er tvivlsomt, for det årlige tilsyn af kasser gav ikke nogen vished. Nu har vi imidlertid slået hul på skalleslugerforbandelsen, nu ved vi, at der er en ny generation på vej til næste år. Måske klar til at rykke ind i vores kasser, for vi har mange attraktive boligtilbud.
Turen rundt i skovene er en kær forårsbegivenhed, for den foregår mens skoven er allerskønnest omkring eller kort efter løvspring med et blomstrende anemonetæppe på det tidspunkt, hvor skovbundsfloret er på sit højeste.
Det var så niende sæson af den årlige rundtur til de efterhånden 17 kasser. Heldigvis er vi et par stykker om opgaven, for som det ses på kortene til højre, så er kasserne placeret forskellige steder på Sydfyn, Tåsinge, Thurø og også på Torø i Lillebælt syd for Assens. Så oplysningen om Stor Skallesluger fra Fænø kan jo gøre kassen på Torø brandvarm, selvom den sidder 25 km længere sydpå i Lillebælt.
Når talen er om kuldet af Stor Skallesluger i Storebælt, altså i området langs Sydøstfyn, er afstanden kun 5 km til de 4 kasser ved Lundeborg. Nu var udgangspunktet, at hullet i artens udbredelse gerne skulle fyldes ud. På den måde, er det ikke afgørende, om det sker i vores kasser, eller i et naturligt redehul. Vi glæder os over forløbet.

200623storkissemissepbr

Det er denne fugl, det handler om: Stor Skallesluger. Her har Poul Brugs Rasmussen fanget dem under kurmageriet.

Tårnfalk og måske Natugle har udvist interesse, og kasseantallet er blevet gradvist udvidet med kasser hvert år de seneste tre-fire år, så det samlede antal nu er på 17. Jeg har hvert år været bragt opdaterede historier om situationen på www.doffyn.dk. Det har stimuleret interessen og udvirket kasseefterspørgsel, så nye kasser og placeringer har kunnet føjes til. Dog ikke i 2023. Uglekassen opsat samtidig med de to Skalleslugerkasser i Præsens skov ved Ballen var også beboet i år, for andet år i træk.

200623store

Store Skalleslugere på store sten udfor kysten. Her foregår også parringen. Godt tegn på et stationært par. Niels Andersen.

Stor Skallesluger yngler ved større søer med store, frie vandflader, men også ved lavvandede og beskyttede havkyster ud for skovklædt land. Det forklarer vores kasseopsætning i de sydfynske strandskove. Reden anbringes fortrinsvis i gamle, hule løvtræer tæt ved vandet, og altså også i redekasser. Der fores med egne dun. Flere af vore kasser er udstyret med en lille slids i siden, så dunene enten vil stikke ud her, eller vi kan se gennem sprækkerne. Dun vil også kunne ses ved indflyvningshullet, så vi med kikkert vil kunne aflure evt. beboelse fra jorden. Æglægningen sker fra sidst i marts til midt i april, og der ruges i godt en måned af hunnen. Ællingerne -hvis de ellers hedder sådan- springer selv 2-3 dage gamle ned fra redetræet (eller -kassen) hidkaldt af hunnen ude fra vandet. Derfor har vi i nogle af kasserne forsynet indersiden med et trådnet, så ungerne bedre kan få fodfæste op til ”udsprings”hullet.