Europas sydligste Tejst-koloni

Ved Keldsnor knejser fyrtårnet lysende hvidt på Langelands sydøsthjørne. Et spændende sted der altid er et besøg værd. På nordøstsiden af fyret finder man Lunden og Lundemosen, hvor der tidligere er set blandt andet Lille Gulbenet Klire. Mod vest ligger Keldsnor, der har et utal af gode fugle på cv’et: Balkanvipstjert, Citronvipstjert, Tereklire og Stribet Ryle for at nævne nogle af snapsene. Nå, ja..der var jo også en Blå Glente i dette forår. P-pladsen ved Keldsnor Fyr er bestemt en af de mere spændende af sin slags.

Image from iOS 2020 05 12T085705328

Tejster kurtiserer foran p-pladsen ved Keldsnor Fyr. Foto: Jan Nielsen

Mod syd ligger Østersøen. Stejle kratbevoksede skråninger går fra fyret ned mod havet, hvor de afløses af store kystsikringssten. Det er i disse sten, at tre Tejstpar nu har etableret det, der formentlig er Europas sydligste koloni.

På Sprogø er der de senere år vokset en stor koloni frem i kystsikringsstenene, og det er formentlig fugle herfra, der nu har forelsket sig i stenene for foden af fyret. Fuglene på Sprogø er igen udsprunget af en god beskyttelse af Tejsterne på Hirsholmene, hvor molerne er blevet afspærret for offentligheden. Jacob Sterup foretog så sent som den 20. april 2020 Tejsttælling på Sprogø og kunne notere 560 Tejster!

Tejsten ynglede tidligere på Mejlø ved Fyns Hoved med ganske få par  og Romsø. I Østersøen anslog man bestanden til 17.400-19.900 par med flest ynglepar i Finland, og med Øland som den sydligste udbredelse i Østersøen (tallene er tilbage fra 2012).

Image from iOS 2020 05 12T085714615

Tejster kurtiserer foran p-pladsen ved Keldsnor Fyr. Foto: Jan Nielsen

Tejsten lever af bundfisk som fx tangspæl og bunddyr som fx krebsdyr. Da føden findes på bunden af havet, så er den afhængig af, at havdybderne ikke er for store. Således er kombinationen af mange redesteder i form af kystsikringssten, lavvandede indre danske farvande og mindre oliespild i vore farvande gødet jorden/havet for en fremgang for arten.

Tejsterne kan opleves fra p-pladsen ved Keldsnor, hvor de kan komme ind på fotoafstand tidligt om morgenen. De er muligvis længere ude på havet senere på dagen, hvor de ikke ses. Vi henstiller til, at man ikke går ad stranden rundt om fyret eller klatrer i kystsikringsstenene for at komme tættere på Tejsterne, da det vil forstyrre fuglenes yngleforsøg. Der er i øvrigt mink i området, som også udgør en trussel mod Tejsternes æg og unger.

Tekst: Esben Eriksen