Flyvende fællesskaber

Gråspurv, Stær og Mursejler er hulrugende fugle, der får stadigt større problemer med at finde egnede ynglesteder i vores byer. En arkitekt og billedhugger med et snedkerværksted på værftsøen Frederiksø i Svendborg henvendte sig til Niels Andersen. Kunne DOF hjælpe et projekt på gled, hvor man byggede fuglehuse/kasser til opsætning i byen med udgangspunkt i verdensmålene.

110324gra1pbr

Gråspurvehannen ses her ved en redekasse. Det er en køn fugl, kendt af de fleste. Der er dog blevet længere mellem Gråspurvene. 3 ud af 4 er forsvundet siden midten af 1970’erne. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Niels Andersen kastede sig ud i projektet, der resulterede i 10 stærekollektiver, 10 rækkehuse til Gråspurve og 20 kasser til Mursejlere. Kasserne skal ud over at hjælpe fuglene også tjene som blikfang for fællesskab og verdensmål og medvirke til bæredygtighed og klimamål - de har derfor grønt tagdække. Kasserne har hver sin farve i bunden, så man på stenbroen kan læse en signaturforklaring, der fortæller om projektet, og om hvorfor de enkelte arter er trængt.
Det er håbet, at kasserne bliver sat op på værkstedsbygningen i løbet af foråret.

Læs Niels Andersen fantastiske beretning om projektet her.

110324sortsolpbr

Stæren er ophavsmand til fænomenet Sort Sol, hvor store flokke samles efter ynglesæsonen. Med en sådan flok er det nok vanskeligt at forstå, at Stæren er i voldsom tilbagegang. Foto: Poul Brugs Rasmussen.