Forårsankomster 2022

Af Søren Gjaldbæk

Så er det atter tid til at kaste data ind i diskussionen om, hvorvidt klimaforandringerne afspejles i fuglenes ankomsttidspunkter, hvilket der er meget, der tyder på. Lad det være sagt straks - de data vi kan indsamle for Fyn kan næppe have større vægt i den diskussion, dertil er den ornitologiske indsats for usystematisk. Fuglekiggerne har lokalitetspræferencer og der er for få lokaliteter med daglige observationer. Derfor kan det jo altid være underholdende - og i hvert fald harmløst - at sammenligne årets ankomster med de sidste par års ditto. Vi starter med Sorthalset Lappedykker og Atlingand - to af de arter, der under alle omstændigheder kommer tidligt.

061522atlingpvr

Atlingand. Foto: Poul V. Rasmussen.

061522shskema

Tallene i kolonnerne 2021 og 2020 skal læses på følgende måde - vi tager Atlingand som eksempel: Den første Atlingand blev meldt den 18. marts fra Påø Enge af Mogens Lind Jørgensen. I forhold til 2021 var det 2 dage senere, her ankom den altså den 16. marts, det fremgår ikke af skemaet, hvor i DOF Fyns område det var, og i forhold til 2020 ankom den 2 dage før - den ankom altså den 20. marts i 2020. Generelt for skemaerne nedenfor er, at et positivt tal i 2021/2020-kolonnen betyder, at årets obs var senere, et negativt tal, at den var tidligere end bemeldte år 2021 eller 2020. Vi kan se, at den Sorthalsede Lappedykker ankom senere end ”sædvanligt”.

061522laerkeobo

Lærkefalk. Foto: Ole Bo Olsen.

061522rovskema

Kigger vi på rovfuglene kan vi bemærke os, at de tilsyneladende var lidt tidligere ud end vi er vant til at se. Især Lærkefalken var tidligt på Fyn, det var faktisk landets første. Som det har været tilfældet de senere år, har der været vinterobservationer af Rørhøg, fra den 7. marts begyndte der at komme flere fugle til, fuglen den 1. marts har måske været en overvintrende.

 061522smaspovels

Småspove. Foto: Leif Sørensen.

061522vadeskema

Også for vadefuglenes vedkommende var der tendens til tidlig ankomst. Den Lille Præstekrave delte titlen som landets første med en fugl fra Als. I de senere år har vi haft en overvintrende Hvidklire, der jævnligt blev meldt fra Lunkebugten. Den var fraværende i år, vores eneste vinterfund blev en fugl i Kystlagunen ved Gyldensteen den 13. december.

061522dvaerglbp

Dværgterne - i sær fuglene i Bøjden Nor tiltrak sig fotografernes opmærksomhed. Den ankom et par uger senere end "normalt". Foto: Lars Brixtofte Petersen.

061522terneskema

Vi har i år medtaget Rovterne i skemaet for at fejre, at den er blevet en om end fåtallig, så dog fast ynglefugl i Danmark, herunder på de fynske øer. Den ankom ”normalt”, Dværgternen måtte vi vente lidt på.

061522landflj

Landsvale. Foto: Flemming Johansen.

061522svaleskema

Gøgen er en ret tidlig fugl, og den var også landets første. Mursejler, By-og Digesvale var en god uges tid forsinkede - det er ikke tit, at Digesvalen er vores sidst ankomne svale. Hedelærken trækker tidligt, så hvor tidligt den observeres vil ofte være et spørgsmål om, hvornår en trækdesperat observatør forvilder sig ud på et træksted - det er kan være en kold og ofte trækmæssigt skuffende oplevelse.

061522stensus

Stenpikker, den kom lidt sent i år. Foto: Susanne Strunk.

061522skovstenskema

Eneste art fra ovenstående gruppe, som ankom lidt senere end normalt, er Stenpikker. Den Hvide Vipstjert ankom, som man kan forvente i månedsskiftet februar/marts - i 2021 var ankomsten den 19 februar i den tidlige ende.

061522lovlr

Løvsanger, ankomst helt efter bogen. Foto: Lars Rasmussen.

061522sangerskema

Gransanger er altid svær at bedømme ankomst af, fordi vi altid har overvintrende fugle. I år steg antallet af indberetninger fra den 24. februar og fremefter, så det ser ud som om det var på det tidspunkt, at der ankom nye fugle. Sivsangerens ankomst er på et helt normalt tidspunkt - den var i 2021 usædvanligt længe om at finde til Fyn, eller også har vores observatører overset den.

061522graflj

Grå Fluesnapper, vi fik landets første brogede anden grå. Foto: Flemming Johansen.

061522snapperskema

Den Brogede Fluesnapper blev landets første - et ret tidligt fund. Også den Grå Fluesnapper var tidlig - landets første blev meldt den 21. april - den grå snapper kommer normalt omkring den 27. april +/-, i 2021 måtte vi vente rigtig længe på den i det fynske. Karmindompappen er efterhånden så fåtallig her hos os, at den måske skal ud af statistikken. I år har vi måttet nøjes med 2 fugle, ingen observationer efter den 29. maj!

Det var arterne - så får vi se, hvornår de forlader os igen! Sidste år var ringmærkerne klasser bedre end observatørerne med henblik på seneste registreringer af sangerne - måske vi kan få lidt flere feltobservationer af disse det kommende efterår.