Forårsmarked den 5. maj 2024, Sanderumgård

Tekst: Jette Gandrup

Var det en super-dag i går i Tarup-Davinde, så var det lidt en øv-dag søndag den 5. maj i Den Romantiske Have på Sanderumgaard. Dagen begyndte med lidt blæst og regn.
Heldigvis afholdt det ikke folk fra at ville besøge markedet, og der var godt besøgt i udstillingsteltet især under bygeregnen. Heldigvuis klarede det op ved middagstid.

290524ugleskjuljeh

Mange slog et smut ind i teltet under regnbygerne. Foto: Jan Erik Hansen.

Men der var god spørgelyst fra de besøgende, og mange fandt opslagstavlerne interessante. Det er jo et andet klientel end gårsdagens. Dette arrangement er jo primært lagt an på, at det er for voksne, der går meget op i havearbejdet og udsmykningen heraf.

Der var dog en del forældre, der var meget interesserede i kortet fra Ørneklubben.

290524orneklubjeh

Også Ørneklubben var til stede. Foto: Jan Erik Hansen.

Ligeledes var der meget stor interesse for Fugleværnsfondens turfolder, der omhandler datoer for alle ture i hele året i Fugleværnsfondens reservater. Også de enkelte reservatfoldere var der afsætning på.
Mange spurgte ind til, hvor de ellers kunne se, hvornår der var ture i DOF regi, hvor vi så oplyste om DOF Fyns hjemmeside og den der liggende tur-kalender.
Dagen var god og travl det meste af tiden, hvor vi fik mange gode snakke om fugle og fuglelivet generelt.