Forårstrækket på Fyn 2019

Overskriften sætter måske forventningerne for højt, for faktum er, at fynboer ikke gider at se på forårstræk. De bruger deres tid på at se på rastende fugle. På Sydlangeland giver det en del observationer af indtrækkende fugle, men de ses kun i meget ringe omfang længere nordpå. Trækobservationerne er så sporadiske og usystematiske, at det er svært at følge trækmønstre for de enkelte arter. En lokalitet som Hou Nordstrand burde vel nok kunne give nogle gode trækdage - observatørerne holdt sig i ro - perioden 12. februar til 15. maj bød på blot 36 timers trækobservationer spredt ud på 10 dage, hvis man kigger i DOF basen! Den eneste mand, der følger forårstrækket systematisk, er Lars Tom-Petersen, som når han kan, slipper Jylland og indtager Ærø.

Mange vil huske 2019 for et stort influks af Aftenfalk i DK i månedsskiftet april-maj , ved Gulstav fik vi 3 stk. (flere observatører) plus én ved Arreskov Sø (Erik Ehmsen). Senere kom to mere, én ved Rudkøbing (Ole Goldschmidt) og én Nørreballe Nor (Niels Bomholt). Billedet viser en Aftenfalk. hun Foto: Jan Nielsen.

Vender vi os mod Nordfyn er der heller ikke meget hjælp i DOF basen. Der er vel tre oplagte træksteder: Enebærodde, Flyvesandet og Horseklint. Jeg kan trygt sige, at når man besøger disse steder, så har man det næsten altid for sig selv. Horseklint er ud over af undertegnede kun besøgt 24. februar (75 minutter), 3. marts (70 minutter) og 9. maj (5 timer), Flyvesandet den 16. marts (halvanden time) og Enebærodde 17. april (8 timer) og 24. april (4 timer). I forbindelse med Amerikansk Pibeand på Firtalsstranden blev Flyvesandet besøgt af en del ”udlændinge” - især sjællænderne, som skulle have Grønspætte på årslisten.

Trækobservationer af udvalgte arter, Horseklint. Observatør: Søren Gjaldbæk.

Trækket er ret vejrafhængigt. Det skal helst ikke have været for koldt om natten, og særlig ideelt er det, hvis man kan ramme en dag med varmefremstød efter en periode med koldt vejr. Kigger man på tabellen fra Horseklint ovenfor, ser man ikke nogen rigtigt gode dage med kaskadetræk, kun den 24., 26. og 28. marts lignede noget. Det er værd at lægge mærke til suletallet, det er det højeste forårstræk tal for Sule fra Fyn nogensinde, både hvad angår dagsmax. og totaltal.

Sule, Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der blev ikke set mange Hedelærker på Horseklint kun de 5, der ses i tabellen og 3 fra den 24. februar (Arne Bruun). Flyvesandet gav langt flest af denne art med i alt 25 fugle. Det lykkedes ikke at ramme en god lærkedag - ”stationen var ubevogtet” i primetime sidst i februar, hvor man tit kan se flere hundrede trække nordpå.

De sidste dage i marts gav også nogle gode vipstjertdage - tocifrede antal Bjergvipstjert ser vi ikke tit på Nordfyn.

Bjergvipstjert, som man typisk ser den på træk, med det brede hvide bånd på undervingen. Foto: Søren Gjaldbæk.

I månedsskiftet april-maj og et par uger frem kan Horseklint være rigtig godt til svaler, Skovpiber og Gul Vipstjert, men i år var vejret mildest talt ikke til at stå ved kysten på det tidspunkt!

Skovpiber, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

Trækobservationer, udvalgte arter, Flyvesandet. Observatør: Søren Gjaldbæk.

Heller ikke på Flyvesandet lykkedes det at få en ”stor” dag. Både på Flyvesandet og Horseklint skal der være vestlige vinde for at se træk, så der kan naturligvis have været nogle gode dage med mange finker i slutningen af marts, hvor jeg var på Horseklint. Misteldrosseltallet var historisk lavt!

Enebærodde er den træklokalitet på Nordfyn, der er bedst til rovfugle - Horseklint giver sjældent store tal - mange af rovfuglene trækker ud længere nede ad Hindsholm. Til gengæld er Enebærodde en meget vindfølsom lokalitet - vinden skal være i sydøst med middelstyrke - der er sjældent mange chancer i løbet af foråret, det var der heller ikke i år.

Tranetrækket svigtede i år - det blev til knap 150 fugle - sidste år var der f.eks. 4 flokke med mere end 150 fugle, de gav tilsammen 1336 Traner. Årsagen skal nok ses i vestenvind i hovedtræktidspunktet i månedsskiftet marts-april. Vi skal have østenvind til at sende Rügenfuglene op over Langeland og Fyn.

Traner på træk, et sjældent syn på Fyn i 2019. Foto: Søren Gjaldbæk.

En anden art, der ikke blev set i normalt omfang, er Sortstrubet Lom. Lars Tom-Petersen havde en dag med 36 ved Skjoldnæs Fyr (20. april), de resterende observationer summer op til 8 yderligere på Ærø og 5 på Langeland. Tidligere så Per Damgaard Poulsen tit større dagstotaler ved Sønderhjørne. Den lokalitet virker til at være helt ubemandet. Jeg kunne forestille mig, at man ved Helnæs Fyr i sydøstenvind medio april ville se et fint forårstræk med blandt andet mange sortstrubede - dette en opfording til de sydvestfynske fuglekiggere.

Var der arter, der underpræsterede, må det siges, at Bramgåsen leverede! Den 20. maj trak i omegnen af 100 000 Bramgæs over Fyn - læs om dette her.

Bramgæs på træk. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der blev set knap 180 Hvepsevåger på forårstræk - en del flere end i 2018, langt de fleste i forbindelse med indtræk på Sydlangeland. . Årets første kom dog på Fynshoved den 8. maj.

Hvepsevåge. Foto: Søren Gjaldbæk.

Træktiden bringer jo ofte noget godt med sig, 2019 var ingen undtagelse. Det blev til fem Steppehøge, en art, der frem til 1996 slet ikke var set på Fyn, hvis man undtager en gammel hun, der blev skudt på Ærø i 1921. Arten var på SU-listen frem til 2003, og den har siden optrådt i stigende antal, både på Fyn og i resten af landet. Fire af forårets fem kom på Langeland (flere observatører) og den sidste på Vejsnæs Nakke (Lars Tom-Petersen).

Steppehøg, arkivfoto: Esben Eriksen.

En Hvidbrystet Præstekrave havde mistet orienteringen og kunne ses på Fyns Hoved den 9. og 10. maj (Niels Bomholt).

Endelig er det værd at nævne de mange Sydlige Nattergale, der kom til Fyn - 2 i Gulstavområdet, 2 ved Hou Nordstrand, en ved Skaboeshuse og en ved Søndersø. Til sammenligning var der blot set 14 fugle i Fynsområdet i årene 1911-2018!

 

Hvidbrystet Præstekrave, Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Traditionelt set bliver efterårstrækket fulgt mere opmærksomt, mon ikke det også bliver tilfældet i år. Der er vældig ofte ”komsammen” på Dovnsklint, hvor folk under 60 år vil trække aldersgennemsnittet ned! Yngre mennesker skal være meget velkomne!!! Og husk - der kan ses træk andre steder - Helnæs Fyr, Sønderhjørne og Knudshoved - for nu at nævne et par stykker.

Tekst: Søren Gjaldbæk.

¤¤