Foredrag med Hans Meltofte - referat

Af Jens Bækkelund

35 deltagere var mødt op til Hans Meltoftes foredrag ”Danmarks fugle gennem to århundreder”, som blev afholdt på Dalum Landbrugsskole tirsdag den 25. oktober.

100522mel3mmj

Formand for DOF Fyn, Henrik Kalckar Hansen, byder velkommen. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Meltofte fortalte om Danmarks fugles udvikling gennem de sidste to hundrede år på en meget underholdende måde ledsaget af en række flotte billeder. Vi har mistet 54 arter, tilgengæld er 74 arter kommet til.
Landskabet har forandret sig meget i perioden, i starten af 1800-tallet var det helt åbent med næsten ingen hegn og skove, og småfuglene var fåtallige. I Thy var der f.eks. et par Gråkrager og et par Ringduer. Dengang var der også mange flere overdrev og våde engarealer. Hvid Stork var almindelig, og Viben meget mere talrig end i dag.
Mange af småfuglene er siden steget pænt i antal, og villaområderne er i dag nogle af de bedste steder for spurvefuglene. Fuglene i det åbne land har ikke haft det godt, tidligere skød man på alt med fjer på året rundt, og siden har den moderne landbrugsdrift også gjort det svært for fuglene at overleve.

100522mel2mmj

Hans Meltofte. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Fuglene har også problemer i dag af de mange mennesker, der får mere fritid og bruger naturen til mange forskellige aktiviteter, som ikke alle er lige godt for fuglelivet.

Og så giver klimaforandringerne også problemer for fuglene, nogle får sværere ved at overleve her i landet, mens andre indvandrer.
Det var en vellykket aften, som mange flere kunne have haft glæde af at opleve.