Fra den fynske ørnegruppe

Lilly Sørensen er koordinator for den fynske Havørnegruppe. Hver rede har en redekoordinator. Redekoordinatorens opgave er at indsamle oplysninger om rederne og koordinere eventuel beskyttelse af disse. Når ynglesæsonen er afsluttet udarbejdes en statusrapport.

Havørn. Foto: Jane Dietzel.

Lilly skriver:

Der yngler i alt godt tyve par havørnepar indenfor DOF Fyns område. Hertil fem ubenyttede reder. I år er der kommet tre nye par til, et på Nordfyn og to på Midtfyn. Et af de etablerede par byggede en ny rede, der dog blæste ned i en af forårsstormene.

Hvis I støder på nye ørnereder – må I gerne sende mig en mail.

Mvh Lilly Sørensen - koordinator for den fynske ørnegruppe.

Lilly har lovet os en orientering om ynglesæsonen 2019, når data er indsamlet og færdigbearbejdet.