Testresultater af kontrol for fugleinfluenza

Tekst & foto: Hans Rytter

De seneste 5 måneder har Ringmærkergruppen Fyn, i lighed med tidligere år, fanget vilde vandfugle med henblik på kontrol for fugleinfluenza.

Bramgaes

Bramgæs

Der er i "Fyns Amt" udtaget kloakprøver fra 30 fugle, fordelt på:

  • Knopsvane: 6
  • Grågås: 4
  • Blisgås: 2
  • Gråand: 1
  • Troldand: 1
  • Hættemåge: 1
  • Stormmåge: 3
  • Sølvmåge: 7
  • Musvåge: 5

Resultaterne fra prøverne tikker ind i disse dage. Den første halvdel af de udtagne svaberprøver tester fri for fugleinflunza. Vi krydser fingre for de sidste prøver også er negative!
Projektet indgår i det nationale overvågningsprogram af fugleinfluenza i vildtlevende fugle og udføres i et samarbejde mellem Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum og Statens Serum Institut. Projektet finansieres af Fødevarestyrelsen.