Fugleinfluenza overvågning

Af Hans Rytter,

De første 9 testsvar på prøver fra fynske fugle er nu indløbet. 5 musvåger fra flere lokaliteter viste ingen spor af fugleinfluenza, medens 4 gråænder fra en lokalitet var inficeret med den lavpatogene H5N2.

Musvage hoved 2022 11 05

Musvåge. (Foto: Hans Rytter)

Hos Fødevarestyrelsen kan man på dette kort løbende følge med i udviklingen.

Fugleinfluenza er meget smitsomt, og rammer isære vandfugle der ofte lever realtivt tæt sammen i kolonier og flokke. Sommeren 2022 blev kendt for et voldsomt udbrud af fugleinfluenza hos blandt andet Splitterne, Sule og Skarv. Læs her mere om udbruddet hos sulerne i Nordsøen

Fugleinfluenza smitter også fuglebesætninger med for eksempel ænder, gæs og kalkuner. Et udbrud i en fuglebesætning er en kostbar affære, og som et forsøg på at forebygge store økonomiske tab, er der internationalt iværksat et overvågningsprogram. De fynske testresultater indgår i denne overvågning.

Hos Fødevarestyrelsen kan man her læse mere om de forskellige typer af fugleinfluenza.