Fugleinfluenza truer fynske Splitterner

Af Esben Eriksen

Artikel opdateret kl. 20.00 den 23-06-2022, da det nu er bekræftet at Splitterner på Sprogø er smittet med fugleinfluenza.

I Holland og Tyskland meldes om tusindvis af døde Splitterner i kolonierne i Vadehavet. Desværre ser det også ud til at ramme de fynske fugle. Mistanken retter sig mod fugleinfluenza H5N1.

Dde splitterner

Døde Splitterner på Sprogø. Det er forventningen at fuglene er døde af fugleinfluenza H5N1. Fuglene var delvis ædt af andre fugle, der således må forventes at være smittet. Foto: Hans Rytter.

Hans Rytter var en blandt flere ringmærkere, der den 12. juni var på Sprogø. Her fandt de 119 døde Splitterner i kolonien, der i år tæller 700 par. Skarverne er en anden art, der er hårdt ramt - særligt de Skarver, der ruger tæt sammen på jorden. Fra Skotland meldes om stor dødelighed hos Suler, og på den jyske Vestkyst finder man i disse dage mange ilanddrevne Suler. 

Mange Splitterner er indsamlet på Sprogø og sendt til nærmere undersøgelse. (Fødevarestyrelsen har bekræftet H5N1 hos foreløbig 2 Splitterner indsamlet på Sprogø). Det må forventes at alle fuglene er døde af fugleinfluenzaen H5N1, hvilket er konstateret som årsag til massedød blandt kolonifugle i landene omkring os, og senest har Fødevarestyrelsen bekæftet, at de mange døde Suler, der ses ved den jyske vestkyst er smittet med fugleinfluenza. 

Finder man en død fugl, skal man ikke røre ved den, da det i sjældne tilfælde kan smitte til mennesker.  H5N1 er farlig for mennesker. På verdensplan er 622 mennesker blevet smittet med H5N1 i perioden 2003-2013, og 371 af dem er døde af infektionen.  H5N1 kan smitte fra fugle til mennesker, men kan ikke smitte mellem mennesker. 

Langt værre ser det ud for Splitternerne, da mange voksne fugle dør. Ternernes strategi er at leve længe og få en enkelt eller to unger om året ligesom de mange år ikke får unger. Den lave ungeproduktion opvejes af at ternerne lever så længe, at de kan nå at få unger nok til at bestanden kan opretholdes. Det kan derfor komme til at tage mange år før Splitterneebestandene kommer sig ovenpå dette virusangreb.

 image001_2.png

H5N1 konstateret hos Splitterner på Sprogø.