Fuglekursus

DOF Fyns

FUGLEKURSUS 2019

Strandskade. Foto: Børge L. Rasmussen

 DOF Fyn tilbyder igen et FUGLEKURSUS her i efteråret 2019.

Kursuset foregår over 5 aftener i vores klublokale Brændekildevej 40, Bellinge, og efterfølgende afholdes der 5 ekskursioner til fynske fuglelokaliteter

Følgende datoer er valgt:

 

Ekskursionerne afvikles morgen/formiddag.              

Ret til ændringer forbeholdes.

På kursuset gennemgår vi de ca. 60 almindeligste ande-, vade- og rovfugle, som vi møder i den umiddelbare natur rundt på Fyn, og vi ser især på deres efterårstræk til lunere himmelstrøg.

Kurset er opbygget over DOF’s standard fuglekursus, hvor der dog er tilføjet de fugle, som vi mest ser her på Fyn. Kursus indhold er af en sådan beskaffenhed, at både helt nye såvel som lidt øvede kan få noget ud af at deltage.

Hver aften udleveres en lektions-oversigt, hvor på er noteret grunddata for de enkelte arter, og så med plads afsat til kursistens egne notater.

Kursus afvikles primært som billedforedrag i PowerPoint præsentation, og så med mundtlige kommentarer fra underviser. Der vil også blive afspillet de enkelte arters karakteristiske fuglestemmer.

Hver aftenlektion afsluttes med beslutning om, hvilken lokalitet ekskursionen skal gå til. Man kører i egne biler, og der opfordres til, at aftale samkørsel.

Lørdagsekskursioner begynder fra kl. 8 og afsluttes ved middagstid afhængig af fuglenes tilstedeværelse og trækintensitet, der igen afhænger af vind og vejr.                                                                                

Tilmelding sker ved at sende navn, telefonnummer og mailadresse til kursusleder.

Kursuset koster kr. 875,-. 

Når hold er oprettet, tilgår der kursisterne mail med oplysning om betaling.

Hold oprettes ved minimum 12 deltagere   -  maximum  20 deltagere.

Kontakt gerne kursusleder for evt. yderligere oplysninger om kursus.

Venlig hilsen Kursusleder Børge Rasmussen borge.lrasmussen@gmail.com, mobil 22 21 60 20

Krikand, mon ikke de viser sig på en af ekskursionerne? Foto: Søren Gjalbæk.