Fuglestemmekursus 2019

DOF Fyn tilbyder igen et FUGLESTEMMEKURSUS HER I Foråret 2019

Det foregår over 5 aftener i vores klublokale Brændekildevej 40, Bellinge, og efterfølgende 5 ekskursioner til fynske fuglelokaliteter

Følgende datoer er valgt

Kursusaftener: Man 18/3 Man 1/4 Man 29/4 Man 20/5 Tirs 11/6

Ekskursioner: Lør 23/3 Lør 6/4 Lør 4/5 Tors 23/5 Tors 13/6. 

(morgen / formiddags ekskursioner)(Aften ekskursioner)

Ret til ændringer forbeholdes. 

2019 02 18 rodhals
Foto: Børge Langkilde Rasmussen

På kursuset gennemgår vi de ca. 50 almindeligste ynglende sangfugle, som vi møder i den umiddelbare natur rundt på Fyn.

Kurset er opbygget over DOFs standard fuglestemmekursus, hvor Niels og Børge dog har tilføjet de fugle, som vi mest her på Fyn. Kursus indhold er af en sådan beskaffenhed, at både helt nye såvel som gengangere kan få noget ud af at deltage.

Hver aften udleveres en lektions-oversigt, hvor på er noteret grunddata for de enkelte arter, og så med plads levnet til kursistens egne notater.

Kursus afvikles primært som billedforedrag i PowerPoint præsentation, og så med mundtlige kommentarer fra de to undervisere. Der afspilles ligeledes de enkelte arters karakteristiske fuglestemmer.

Hver aftenlektion afsluttes med beslutning om, hvilken lokalitet ekskursionen skal gå til. Man kører i egne biler, og der opfordres til, at aftale samkørsel.

Lørdags ekskursioner begynder fra kl. 8 (7) og afsluttes kl. 11 – 12 afhængig af intensiteten af fuglenes tilstedeværelse og sangglæde.

Aftenekskursioner begynder kl. 18-18.30 og afsluttes når mørket falder på.

Tilmelding sker ved at sende navn, tlf-nr og mail-adresse til Børge.

Ca. 1 uge før kursusstart vil der så tilgå meddelelse om, at kursus afvikles, såfremt der er minimum 12 deltagere. Kursus afgift andrager kr. 875,-. 

I fald kursus gennemføres, vil så her fremgå alt om betaling for kursus, der skal ske til Niels på DOF-Fyns konto 9570 – 5257468.

Kontakt gerne kursuslederne for evt. yderligere oplysninger om kursus.

Venlig hilsen

Børge Rasmussen borge.lrasmussen@gmail.com mobil 22 21 60 20

Niels Bomholt bomholt@ulbollemail.dk mobil 23 22 96 73